System ADA - Oprogramowanie dla spółdzielni mieszkaniowych - Zakład Informatyki Stosowanej

System Ada jest oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi nieruchomości, który jest skierowany do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji z sektora mieszkaniowego.

Oprogramowanie dla spółdzielni czy też programy dla wspólnot posiadają identyczna funkcjonalność jednakże różnią się ilością obsługiwanych lokali, dlatego też przygotowaliśmy trzy różne wersje pod względem ilości obsługiwanych lokali.

Dostępny jest w wersjach:

wersjaopis
standarddla małych i średnich baz do 4000 lokali
Lwersja obsługująca bazy od 4000 do 8000 lokali
XLwersja obsługująca duże bazy powyżej 8000 lokali

Moduły