Program do obsługi nieruchomości - System ADA - kompleksowa obsługa nieruchomości, media, czynsze, finanse, księgowość, sekretariat, jpk. e-sprawozdania

System ADA - zarządzanie nieruchomościami

System Ada jest oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi nieruchomości, który jest skierowany do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji z sektora mieszkaniowego.

Oprogramowanie dla spółdzielni czy też programy dla wspólnot posiadają identyczna funkcjonalność jednakże różnią się ilością obsługiwanych lokali, dlatego też przygotowaliśmy trzy różne wersje pod względem ilości obsługiwanych lokali.

Pixel - logo
Zakład Informatyki Stosowanej - logo