Program do obsługi nieruchomości - System ADA

JPKPlus(+)

Jednolity Plik Kontrolny to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w jakim podatnicy prowadzący księgi i dowody księgowe będą musieli przekazywać je organom kontroli podatkowej. Celem wprowadzenia JPK jest usprawnienie procesów kontroli podatkowej oraz poprawa ściągalności podatków.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu JPKPlus(+)

Lista funkcji programu

Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmiany przewidują wprowadzenie . jednolitego pliku kontrolnego . Wprowadzona metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w określonej formie elektronicznej.

W celu przekazywania plików JPK Ministerstwo Finansów przygotowało oprogramowanie, które ma realizować wysyłkę przygotowanych plików.

Oprogramowanie to realizuję wysyłkę i pozwala uzyskać informację na temat czy dany plik został przyjęty czy nie. Taka informacja jest w niektórych sytuacjach niewystarczalna, istotna jest wiedza z jakich powodów wysyłka została odrzucona.

Wychodząc naprzeciw rodzącym się potrzebom stworzyliśmy oprogramowanie JPKPlus(+), którego zadaniem jest wstępna weryfikacja techniczna pod kątem zgodności zgromadzonych danych ze strukturami oczekiwanymi przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo kontrolowane są inne dane ewidencyjne takie jak NIP i PESEL, które mają być głównym identyfikatorem w raportowanych transakcjach. Ponadto przygotowane testy weryfikują pod względem poprawności zapisów księgowych, ich chronologii, ciągłości i właściwych dat przypisanych do dokumentów. Oprogramowanie będzie cały czas rozwijane i wzbogacane o nowe funkcje, które też sami użytkownicy mogą zgłaszać w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenie w zakresie kontroli skarbowych.

Zakład Informatyki Stosowanej - logo