Program do obsługi nieruchomości - System ADA

FK

System finansowo - księgowy przeznaczony jest dla jednostek o dowolnym profilu działalności. System umożliwia prowadzenie księgowości dla więcej niż jednej firmy (opcja wykorzystywana przy prowadzeniu wspólnot mieszkaniowych). System ten umożliwia automatyzację prac z zakresu księgowości i pozwala na uzyskiwanie na bieżąco pełnych informacji dotyczących działalności gospodarczych jednostki. System FK posiada wbudowaną obsługę e-deklaracji oraz w pełni wspiera generowanie plików JPK.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu FK

Lista funkcji programu

Funkcjonalność

 • addbudowa i stała aktualizacja zakładowego planu kont;
 • addwydruki planu kont, stanu kont(a), obrotów i sald , bilansu otwarcia;
 • addwprowadzanie i księgowanie dokumentów księgowych na konta (dekretacja);
 • addprowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT (tworzenie dokumentów sprzedażowych);
 • addmożliwość wystawiania faktur korygujących;
 • addrozliczenie podatku VAT 7,7K,27,27K,PIT-8C,CIT-8;
 • addwydruki deklaracji VAT, PIT, CIT;
 • addtworzenie i wydruk przelewów;
 • addwydruk rejestrów sprzedaży i zakupów;
 • addprowadzenie dziennika, wydruk;
 • addtworzenie słowników związanych z firmą oraz stała ich modyfikacja – słowniki firmy (firm), kontrahentów, zasobów, obiektów, kosztów, typów dokumentów, typów zasobów, obiektów;
 • addduża elastyczność wydruków, duża funkcjonalność programu, łatwość obsługi;
 • addautomatyczne pobieranie z systemu Kasa raportu kasowego (wraz z dekretacją);
 • addwspółpraca z modułem Czynsze – możliwość importu wystawionych faktur w systemie Czynsze do rejestru sprzedaży w FK;
 • addrozbudowane, w pełni definiowalne schematy księgowań;
 • addrozrachunki z dostawcami i odbiorcami;
 • addwbudowany system e-deklaracji do wysyłki deklaracji VAT, PIT, CIT bezpośrednio z programu przy wykorzystaniu posiadanego podpisu elektronicznego;
 • addmożliwość eksportu danych do Excela;
 • addobsługa faktur zaliczkowych i rozliczeniowych;
 • addobsługa faktur wewnętrznych z odwrotnym obciążeniem VAT;
 • addprzydatna funkcja kopiowania dokumentów z poprzednich okresów;
 • addmożliwość przygotowywania wydruków definiowalnych na życzenie;
 • addplany budżetowe i bilanse;
 • addgenerowanie plików JPK.

Przykładowe wydruki

Zakład Informatyki Stosowanej - logo