Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Ewidencja Nieruchomości

Rozbudowany system ewidencjonowania nieruchomości wraz ze związanymi z nimi obiektami, gruntami, środkami trwałymi itd. Moduł ten ułatwia pracę z dużą ilością obiektów ze względu na wbudowane zestawienia oraz wydruki.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Ewidencja Nieruchomości

Lista funkcji programu

Oprócz obszernych zestawień oraz wykazów moduł posiada również obsługę deklaracji DN-1 – deklaracji na podatek od nieruchomości.

Przykładowe wydruki przekrojowe

  • wykazu nieruchomości,
  • wykazu obiektów,
  • wykazu zasobów (mieszkań, lokali, garaży),
  • wykazu gruntów,
  • wydruki kart nieruchomości.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo