Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe upraszcza ewidencjonowanie i zarządzanie cyklem eksploatacji nie tylko środków trwałych, ale również wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Środki Trwałe

Lista funkcji programu

Funkcjonalność

 • addPrzyjmowanie, ewidencjonowanie i likwidowanie środków
 • addPrzechowywanie informacji na temat kategorii, lokalizacji, dostawcy, osoby odpowiedzialnej
 • addProwadzenie ksiąg pomocniczych związanych z środkami trwałymi
 • addTworzenie planów amortyzacji i umorzeń
 • addEwidencjonowanie zmian wartości
 • addAutomatyczne tworzenie dokumentów amortyzacji i umorzeń zgodnie z planem
 • addAmortyzacja metodą jednorazową, liniową, degresywnie, stałokwotowo
 • addTworzenie schematów księgowań pozwalających na automatyzację dekretacji
 • addNiezależna amortyzacja podatkowa i bilansowa
 • addSystem własnych cech pozwalający na rozbudowanie ewidencji
 • addWydruki planów amortyzacji i umorzeń, księgi inwentarzowej, dokumentów otwarcia i likwidacji
 • addGenerator raportów umożliwiający tworzenie własnych wydruków i zestawień

Przykładowe wydruki

Zakład Informatyki Stosowanej - logo