Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Media

Kompleksowa obsługa mediów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Media

Lista funkcji programu

  • addImport elektronicznych odczytów urządzeń pomiarowych – automatyczne wczytywanie odczytów liczników z plików csv zmniejsza czas potrzebny na wprowadzenie stanów liczników oraz zmniejsza liczbę popełnianych błędów.
  • addRozliczenia okresowe mediów – proste rozliczenie mediów w dowolnych okresach, również mieszanych lub o zmiennej długości. Rozliczanie opłat stałych i zmiennych, części wspólnych i indywidualnych. Rozliczenia na poziomie całej administracji, wybranych budynków i pojedynczych lokali. Rozliczanie na poziomie węzłów – straty, woda różnicowa, woda ogrodowa itp. Rozliczenie zarówno zasobów wg. wskazań urządzeń pomiarowych, jak i ryczałtowo.
  • addWyznaczenie norm zużyć na kolejne okresy – wyznaczenie prognozowanego zużycia średniookresowego w zasobach pozwala na uzyskanie jeszcze dokładniejszych naliczeń w kolejnych okresach.
  • addRaporty dat legalizacji i wymiany liczników – proste odnalezienie listy urządzeń zbliżających się do końca daty legalizacji i przygotowanie raportu z wymiany urządzeń.
  • addWspółpraca z modułem czynsze – pobieranie naliczonych zaliczek na składniki medialne z modułu czynsze. Przesył wykonanego rozliczenia na konta czynszowe lokatorów.
  • addAnalizy – dokładne, czytelne analizy danych zużyć lokali i węzłów. Analiza odczytów liczników w poszukiwaniu nietypowych wartości zużyć. Analiza porównawcza dla dwóch okresów.
  • addWydruk dokumentów – wygenerowanie dokumentów dla rozliczenia zgodnie z predefiniowanym wzorem faktury lub własnych wzorów pism tworzonych indywidualnie.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo