Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Czynsze

Program Czynsze zapewnia obsługę naliczeń i wpłat za lokale mieszkalne. Dzięki elastycznej konstrukcji możliwe jest dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby składników czynszu i określenie dla nich metod naliczania.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Czynsze

Lista funkcji programu

Funkcjonalność

 • addPełna ewidencja należności i wpłat za zajmowany lokal;
 • addAnalizy finansowe;
 • addNaliczanie odsetek z uwzględnieniem indywidualnych przypadków (rozłożenie zaległości na raty, zaniechanie poboru odsetek);
 • addWspółpraca z księgą meldunkową – usprawniona ewidencja o zameldowaniach i wymeldowaniach czasowych;
 • addAutomatyczne rozliczanie składników płatnych z dołu i góry;
 • addZastosowanie kart opłat o zmienionej strukturze pozwala na obsługę zmiany kilku lokatorów w jednym lokalu w tym samym miesiącu;
 • addMożliwość rozliczania do 1000 wspólnot;
 • addEwidencja i analityka dodatków mieszkaniowych;
 • addZaawansowany system windykacji;
 • addEwidencja spraw sądowych;
 • addSystem wystawia faktury VAT oraz korygujące, także w oparciu o przesłane informacje z systemu Media;
 • addAutomatyczne przesyłanie danych do systemu FK i Koszty;
 • addAutomatyczne pobieranie wpłat z sytemu Kasa;
 • addWspółpraca z systemem Media pozwala na rozliczanie wody, gazu i CO lokali wyposażonych w indywidualne liczniki;
 • Przykładowe wydruki

  Operacje miesięczne

  • addNaliczenie czynszu,
  • addWprowadzenie wpłat,
  • addWykonywanie korekt czynszu,
  • addRozliczanie dodatków mieszkaniowych,
  • addObliczanie zaległości i odsetek od zaległości,
  • addWydruk faktur (czy rachunków) za czynsz,
  • addPrzygotowanie zmian czynszu i innych zmian danych,
  • addWykonywanie własnych pism indywidualnych do każdego lokatora,
  • addWykonanie operacji kończącej – zamknięcia miesiąca (w grudniu również zamknięcia roku).
Zakład Informatyki Stosowanej - logo