Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Meldunki

Moduł Meldunki przeznaczony jest dla jednostek o dowolnym profilu działalności, zaangażowanych w ewidencję spraw meldunkowych, a więc dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo moduł Meldunki umożliwia wsparcie dla generowania deklaracji śmieciowych dla gmin.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Meldunki

Lista funkcji programu

Przykładowe wydruki

Zakład Informatyki Stosowanej - logo