Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Meldunki

Moduł Meldunki przeznaczony jest dla jednostek o dowolnym profilu działalności, zaangażowanych w ewidencję spraw meldunkowych, a więc dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo moduł Meldunki umożliwia wsparcie dla generowania deklaracji śmieciowych dla gmin.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Meldunki

Lista funkcji programu

Przykładowe wydruki