Przystosowanie stron WCAG 2.1

Przystosowanie stron WCAG 2.1

Od 4 kwietnia 2019 r. obowiązuje Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Na jej podstawie wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne muszą zapewnić dostępność swoich serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych. Istotnym wskaźnikiem dostępności strony www, określonym m.in. w Ustawie o dostępności cyfrowej, jest jej zgodność z międzynarodowym standardem WCAG na poziomie co najmniej WCAG 2.1 AA.

Przystosowanie stron wcag 2.1 - grafika

WCAG to skrót od Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych. Wyjaśniają one, jak projektować strony i serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne, aby osoby z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi były w stanie zrozumieć treści zawarte na stronie. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Obowiązkiem prawnym – instytucji publicznych (ministerstw, urzędów i samorządów, szkół i uczelni, szpitali, internetowych usług dla obywateli) jest dostosowanie witryn internetowych i aplikacji do osób niepełnosprawnych do dnia 23.09.2020. Ustawa przewiduje kary wysokości do 5000 zł i do 10000 zł w przypadku niespełnienia wymogów, a ich wysokość zależna jest od uchybień znalezionych na stronie. Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadza monitoring stron internetowych i może nałożyć kary finansowe za uporczywe i nieuzasadnione łamanie zasad dostępności.

Przedstawiamy Państwu aktualną propozycję naszej firmy w zakresie pakietu usług związanych z dostosowaniem stron internetowych do wymogów WCAG 2.1.

Projektowanie i dostosowywanie stron WWW do standardu WCAG 2.1

Wspieramy w całym procesie projektowania i utrzymania dostępnych stron internetowych – od tworzenia, poprzez wykonanie, szkolenie z obsługi oraz wsparcie nad wprowadzaniem zmian. Opracowaliśmy również instrukcje, które przed publikacją treści na stronie pomogą ocenić osobie publikującej czy zachowana została zgodność z wymogami.

Przystosowanie stron – audyt dostępności

W ramach audytu dostępności przeprowadzamy kontrolę zgodności strony WWW z wymogami wskazanymi w standardzie WCAG 2.1 na poziomach A i AA. Sprawdzamy jej działanie pod kątem dostosowania do osób niepełnosprawnych, a w szczególności czy posiada odpowiedni kontrast i rozmiar czcionek aby osoba mająca problemy ze wzrokiem była w stanie bez trudności zrozumieć treści przekazywane na stronie.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności jest dokumentem, który musi znaleźć się na każdej stronie dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Opisuje ona poziom dostosowania strony z wyszczególnieniem rzeczy nie do końca przystosowanych oraz zawiera podstawowe dane o stronie (data publikacji, aktualizacji itp) i dane kontaktowe do osób będącymi właścicielami strony. Przygotowujemy taką deklaracje wraz z odpowiednimi znacznikami HTML i jest ona w 100% zgodna z wymogami Ustawy.

Mapa serwisu

Przygotowujemy czytelną mapę serwisu ułatwiająca poruszanie się użytkownikom na stronie. Mapa taka zawiera zbiór linków do wszystkich stron w serwisie i jest łatwa w obsłudze przy użyciu czytników czy skrótów klawiszowych. Dodatkowo strony posiadające mapy serwisu są lepiej oceniane przez Google, co może dodatkowo wpływać na lepsze pozycjonowanie strony w wyszukiwarce.

Redagowanie treści, dokumentów oraz multimediów

Usługa polega na dostosowaniu treści pod kątem specyfiki poszczególnych niepełnosprawności. Zmieniamy oraz dostosowujemy struktury dokumentów elektronicznych do odbioru przez aplikacje które wspierają osoby niepełnosprawne. Wykonujemy podpisy do multimediów takich jak zdjęcia i filmy uwzględniając tytuły oraz teksty alternatywne, a także zawieramy informacje o rozmiarze i formacie pliku dostępnego jako załącznik do pobrania na stronie.

Szkolenia z prowadzenia stron zgodnie z wymogami zakończone uzyskaniem certyfikatu

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności przygotowywania treści internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz prawidłowego stosowania wymagań WCAG 2.1. Po szkoleniu każdy z uczestników będzie w stanie dostosować swoją stronę internetową zgodnie z wymogami oraz napisać własną deklarację dostępności.

Szczegółowy opis wszystkich kryteriów dostosowania można znaleźć w tym dokumencie. Wyjaśnione zostało tutaj krok po kroku co musi zostać spełnione, aby zaliczyć dane kryterium. Jest to lista kontrolna przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, więc można uznać ten dokument za wiążący.

Więcej informacji na temat przystosowania i dostosowania stron internetowych do niepełnosprawnych można przeczytać na stronie rządowej.

Zakład Informatyki Stosowanej - logo