O firmie - Zakład Informatyki Stosowanej

oprogramowanie dla spółdzielni, kasy fiskalne
Zakład Informatyki Stosowanej oferuje profesjonalne usługi outsourcingu IT oraz doradztwo informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze metody pozyskiwania najlepszych zasobów, integracji najnowszych technologii i usprawniania procesów biznesowych pozwalają nam oferować wysokiej klasy usługi informatyczne.

Firma Zakład Informatyki Stosowanej specjalizuje się w tworzeniu pełnej infrastruktury informatycznej dla małej i średniej wielkości przedsiębiorstw (MSP) o różnym profilu działalności. Przedmiotem działalności firmy jest doradztwo w zakresie oprogramowania oraz dostarczanie i sprzedaż systemów informatycznych oraz sprzętu.

Zakład Informatyki Stosowanej jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze informatycznej przedsiębiorstw i instytucji. Dostarczane przez nas rozwiązania umożliwiają poprawę funkcjonowania firmy poprzez poprawę efektywności pracy poszczególnych jej pracowników oraz umożliwiają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki wdrażanym nowym technologiom informatycznym. Zakład Informatyki Stosowanej świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla klientów instytucjonalnych głównie z sektora mieszkaniowego (spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wojskowe agencje mieszkaniowe i inni zarządcy nieruchomości) jak i z sektora edukacji, szkolnictwa a także usług i handlu.

oprogramowanie dla spółdzielni, kasy fiskalne

Zakład Informatyki Stosowanej z uwagi na powiększający się rynek i zwiększające się zapotrzebowanie na kasy fiskalne wychodzi z ofertą kas fiskalnych oraz usług z nimi związanymi.

Firma ścisle współpracuje z firmą ZIS Pixel z siedzibą w Poznaniu, która powstał w 1989 r. i zasięgiem oddziaływania obejmuje zachodnią i centralną Polskę. Zakład Informatyki Stosowanej bydgoski i poznański jest przede wszystkim producentem oprogramowania specjalistycznego dla sektora mieszkaniowego.
Programy dla sektora mieszkaniowego tworzone są z uwzględnieniem specyfiki sektora spółdzielczego i są uaktualniane w zależności od potrzeb lub zmian rynkowych.
Firma stworzyła zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem ADA, obejmujący wiele połączonych modułów programowych dla potrzeb sektora mieszkaniowego.