Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Klucze

Moduł Klucze to aplikacja internetowa służąca do ewidencji obiegu kluczy w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej/ Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Moduł jest przeznaczony dla działów techniczno-administracyjnych firm. Program ten pomaga w zarządzaniu wszelkiego rodzaju kluczami. Moduł Klucze został opracowany w połączeniu z czytnikami RFID oraz brelokami RFID. Technologia RFID stała się współczesnym standardem identyfikacji obiektów, osób oraz komunikacji między nimi. Niewątpliwie główną zaletą systemu RFID jest szybka i równoczesna identyfikacja wielu znaczników. Dlatego też technologia ta jest skierowana do klientów, którzy poszukują rozwiązań do oszczędności czasu i ułatwienia pracy oraz potrzebują mieć stały nadzór nad swoimi produktami- w tym przypadku kluczami. Brelok RFID umożliwia bezprzewodowe przekazanie unikalnego identyfikatora do urządzenia  czytnika RFID 125 kHz. Maksymalny teoretyczny zasięg transmisji wynosi 15 cm. Wystarczy zbliżyć brelok do aktywnego czytnika, aby rozpocząć identyfikację danego klucza.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Klucze

Lista funkcji programu

Funkcjonalność

  • addAutomatyczny odczyt klucza dzięki technologii RFID.
  • addIdentyfikacja miejsca klucza (szafa, wypożyczenie klucza klientowi).
  • addRaportowanie informacji o wydanych oraz niezwróconych kluczach do Administracji.
  • addSzybka identyfikacja osoby wypożyczającej klucz (raporty).
  • addSystem posiada wbudowane wydruki wydania, zwrotu i ewidencji kluczy.
  • addSystem Klucze jest zintegrowany z system ADA, pozwala na bezpośredni dostęp do bazy Kontrahentów oraz obiektów i zasobów programu.
  • addModuł daje możliwość przyznawania każdemu kluczowi dodatkowej właściwości dotyczącej stopnia dostępności. To narzędzie pozwala ustalać na kluczach poziomy bezpieczeństwa. Próba wypożyczenia takich kluczy zwróci Państwu informację o potwierdzeniu czy dany kontrahent ma dostęp do zabezpieczonych kluczy.
  • addProgram minimalizuje koszty związane z niezwróceniem klucza lub jego zagubieniem przez lokatora (nie powstają koszty związane z wymianą zamków lub dorobieniem klucza).

Prezentacja funkcjonalności

Zakład Informatyki Stosowanej - logo