Program do obsługi nieruchomości - System ADA

BHP

Moduł BHP pozwala na prowadzenie ewidencji artykułów BHP, wydań artykułów. Główną funkcjonalnością modułu jest intuicyjne śledzenie przedmiotów wydawanych pracownikom zakładu pracy zgodnie z przepisami, jak również przypominanie o wydaniach/zwrotach.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu BHP

Lista funkcji programu

Funkcjonalność

  • addWprowadzenie informacji o zakładzie pracy, działach, stanowiskach, pracownikach
  • addEwidencja artykułów BHP
  • addProwadzenie historii wydań
  • addPrzypomnienia o zbliżających się terminach wydania
  • addTworzenie list zakupowych na konkretne dni
  • addPrzegląd aktualnych wydań z podziałem na stanowiska oraz pracowników
  • addIndywidualny przegląd każdego pracownika z historią wydań
  • addAnaliza stanu artykułów w zakładzie
Zakład Informatyki Stosowanej - logo