Oprogramowanie

ADA
Sektor mieszkaniowy
Package
 • Dopasowanie zawartości do potrzeb użytkownika
 • Wsparcie techniczne
Zobacz
ERP
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Package
 • enova365
 • Optima
Zobacz
AV
Antywirusy
Package
 • ESET
 • Avast
Zobacz

System ADA

System ADA to ponad 20 modułów funkcjonalnych, konfiguracja dostosowywana indywidualnie do klienta. System Ada jest oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi nieruchomości, które jest skierowane do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, zarządców kamienic oraz innych instytucji z sektora mieszkaniowego.

W skład programu wchodzą m.in. :Czynsze

Jest to jeden z podstawowych modułów. Zapewnia on obsługę naliczeń i wpłat za lokale mieszkalne. Dzięki elastycznej konstrukcji możliwe jest dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby składników czynszu i określenie dla nich metod naliczania.

W programie ADA-Czynsze możemy wykonywać następujące operacje miesięczne:
 • Naliczenie czynszu
 • Wprowadzenie wpłat
 • Wykonywanie korekt czynszu
 • Rozliczanie dodatków mieszkaniowych
 • Obliczanie zaległości i odsetek od zaległości
 • Wydruk faktur (czy rachunków) za czynsz
 • Przygotowanie zmian czynszu i innych zmian danych
 • Wykonywanie własnych pism indywidualnych do każdego lokatora
 • Wykonanie operacji kończącej – zamknięcia miesiąca (w grudniu również zamknięcia roku)
Dowiedz się więcej

Media

Moduł ten umożliwia rejestrowanie liczników pomiarowych (wody zimnej, wody ciepłej, gazu itp.), porównywanie stanów liczników i wykonywanie rozliczeń zużycia mediów.

Rozliczenia następują na podstawie liczników indywidualnych oraz zbiorczych (jeśli występują). Każdy odbiorca może mieć zainstalowaną dowolną liczbę liczników.

Kompleksowa obsługa mediów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych:
 • Import elektronicznych odczytów urządzeń pomiarowych
 • Rozliczenia okresowe mediów
 • Wyznaczenie norm zużyć na kolejne okresy
 • Raporty dat legalizacji i wymiany liczników
 • Współpraca z modułem czynsze
 • Analizy
 • Wydruk dokumentów
Dowiedz się więcej

FK

Program F-K (finansowo-księgowy) przeznaczony jest do prowadzenia księgowości dowolnej firmy. Program pozwala na zakładanie dowolnej wieloznakowej struktury planu kont (konta do 40 znaków), rejestrację dokumentów księgowych bieżących oraz “w przód” (z miesięcy innych niż bieżący), księgowanie pojedyncze, grupowe, wg schematów.

Niektóre z funkcji programu to:
 • budowa i stała aktualizacja zakładowego planu kont
 • wydruki planu kont, stanu kont(a), obrotów i sald , bilansu otwarcia
 • wprowadzanie i księgowanie dokumentów księgowych na konta (dekretacja)
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT (tworzenie dokumentów sprzedażowych)
 • możliwość wystawiania faktur korygujących
 • rozliczenie podatku VAT 7,7K,27,27K,PIT-8C,CIT-8
 • wydruki deklaracji VAT, PIT, CIT
 • tworzenie i wydruk przelewów
 • wydruk rejestrów sprzedaży i zakupów
Dowiedz się więcej

Kasa/Bank

Moduł przeznaczony do obsługi rachunków bankowych i kasy gotówkowej.

Program realizuje między innymi takie funkcje jak:
 • Prowadzenie raportów kasowych
 • Rejestrowanie przelewów bankowych
 • Generowanie dokumentów KP i KW
Dowiedz się więcej

Windykacje

Program Windykacje wspomaga zarządzanie i organizacje danych o długach kontrahentów względem firmy. Rejestruje sprawy wewnętrzne, sądowe, komornicze, a w następstwie sposoby załatwienia spraw, wyroki itd.

Program realizuje między innymi takie funkcje jak:
 • Rejestr spraw (wewnętrznych, komorniczych, sądowych, itd.),
 • Kalendarium i notatki
 • Wezwania do zapłaty
 • Pozwy
 • Wpłaty
Dowiedz się więcej

Wkłady

System zapewnia obsługę wkładów i spraw działu członkowsko - mieszkaniowego. Dla każdej osoby (członka) prowadzona jest karta oraz zestaw kont 801, 803, 804, 805, można też ewidencjonować wkłady garażowe.

Dowiedz się więcej

DCM

Moduł DCM jest systemem zapewniającym pełną ewidencję kandydatów, oczekujących oraz członków spółdzielni mieszkaniowych. Pakiet odpowiedzialny za dział członkowsko mieszkaniowy jest tym w którym aktualizuje się informację o kandydatach i członkach spółdzielni.

Najważniejsze funkcje programu DCM:
 • Wprowadzanie zmian tytułu prawnego do lokalu,
 • Przegląd, dodawanie oraz edycja kontrahentów, członków , kandydatów, przydziałów,
 • Dodawanie informacji o wykupie mieszkania czy sprzedaży lokalu
Dowiedz się więcej

EN

Rozbudowany system ewidencjonowania nieruchomości wraz ze związanymi z nimi obiektami, gruntami, środkami trwałymi itd. Moduł ten ułatwia pracę z dużą ilością obiektów ze względu na wbudowane zestawienia oraz wydruki.

Przykładowe wydruki przekrojowe:
 • wykazu nieruchomości,
 • wykazu obiektów,
 • wykazu zasobów (mieszkań, lokali, garaży)
Dowiedz się więcej

Kredyty

Program do prowadzenia analityki zadłużenia kredytowego mieszkańców i spółdzielni wobec banku (kredyt, odsetki) i wobec budżetu (odsetki wykupione, waloryzacja, indeksacja).

Program realizuje między innymi takie funkcjonalności jak:
 • Rozliczenia wg procentu wartości mieszkania lub wg normatywu lub wg innych kryteriów czy stopy procentowej,
 • Rozliczanie kont analitycznych wg rzeczywistych spłat mieszkańców albo wg naliczeń rat kredytu przez spółdzielnię
Dowiedz się więcej

Środki

Moduł Środki Trwałe upraszcza ewidencjonowanie i zarządzanie cyklem eksploatacji nie tylko środków trwałych, ale również wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem.

Kluczowe cechy:
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i likwidowanie środków
 • Przechowywanie informacji na temat kategorii, lokalizacji, dostawcy, osoby odpowiedzialnej
 • Prowadzenie ksiąg pomocniczych związanych z środkami trwałymi
Dowiedz się więcej

Magazyn

System ewidencjonujący gospodarkę materiałową, umożliwiający prowadzenie dowolnej liczby magazynów w możliwie dużej liczbie administracji (do 99 firm).

Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez program są:
 • ewidencja ilościowa i wartościowa stanów magazynowych,
 • wydruki podstawowych dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW,
 • wydruk faktury VAT na podstawie sporządzonego dokumentu WZ
Dowiedz się więcej

Zgłoszenia

Moduł Zgłoszenia realizuje ewidencjonowanie zgłoszeń awarii, usterek lub innych. Moduł obsługuje również zarządzanie umowami i zleceniami na wykonywanie prac.

Kluczowe cechy:
 • Rozbudowany przegląd zgłoszeń umożliwiający rozbudowane śledzenie cyklu życia zgłoszenia, od momentu przyjęcia, poprzez kolejne realizacje aż do zakończenia
 • Monitorowanie czasu i kosztów realizacji zgłoszeń, wraz z kosztami materiałowym
 • Integracja z modułem Magazyn pozwala na automatyczne aktualizowanie kosztów zgłoszeń i indeksów materiałowych magazynu
Dowiedz się więcej

Info

System informowania o aktualnym stanie firmy (mieszkańcy, budynki, zgłoszenia itd.), przeznaczony dla kierowników jednostek.

Wybrane funkcjonalności programu:
 • Przegląd mieszkańców wraz z ich aktualnym saldem oraz liczbą spraw windykacyjnych,
 • Podgląd aktualnych informacji o budynkach oraz lokalach (powierzchnie, finanse, liczniki itp.)
Dowiedz się więcej

Sekretariat

System ADA Sekretariat służy do prowadzenia dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów. Moduł ten posiada wbudowanego klienta do obsługi poczty e-mail, a także umożliwia wysyłkę seryjną wiadomości SMS.

Wybrana funkcjonalność modułu Sekretariat:
 • Prowadzenie terminarza spotkań w układzie dnia, tygodnia, miesiąca dla danego pracownika firmy,
 • Możliwość dodawania aktualności i głosowań w aplikacji internetowej ADA-NET,
 • Dokumenty wewnętrzne do gromadzenia dokumentów firmowych, dokumentacji obiektów, zasobów, kontrahentów itp.
Dowiedz się więcej

Koszty

Ewidencja i rozliczenie kosztów w nieruchomościach. Powiązanie z modułem Czynsze (pobieranie danych) oraz FK (pobieranie danych). Ewidencja kosztów z podziałem na budynki, przeglądy kosztów wg obiektów oraz wg rodzaju kosztu.

Meldunki

Moduł Meldunki przeznaczony jest dla jednostek o dowolnym profilu działalności, zaangażowanych w ewidencję spraw meldunkowych, a więc dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Faktury

System przeznaczony do wystawiania faktur oraz faktur korygujących. Baza słowników: grupy kontrahentów, województw, jednostek miary, rejestrów, miast, sposobów zapłaty, stawek VAT.

Przelewy

System przelewy pozwala na prowadzenie ewidencji wykonywanych przelewów zwykłych, przelewów z podzieloną płatnością VAT, przelewów do urzędu skarbowego oraz przelewów do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Funkcje systemu przelewy:
 • Generowanie plików Elixir-0,
 • Współpraca z systemem finansowo księgowym,
 • Sprawdzanie kontrahenta w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. Biała Księga
Dowiedz się więcej

PN

Moduł do ewidencji i prowadzenia stanów, analiz przedmiotów niskocennych.

ADANET

ADA-NET jest aplikacją internetową służącą administracji budynku do udostępniania swoim lokatorom informacji związanych z ich lokalami, a także budynkami w których te lokale się znajdują. Lokator posiada możliwość sprawdzenia stanu swoich kont czynszowych oraz sprawdzenia wszelkich dokumentów, które na ten stan wpływają (dokumenty naliczeniowe, rozliczeniowe, wpłaty itp.).

Rejestrator Czasu Pracy

RCP jest aplikacją internetową służącą rejestracji czasu pracy pracowników. System pozwala na zwiększenie dyscypliny w miejscu pracy, dzięki raportom, które dają pracodawcy pełną kontrolę nad obecnością pracowników w pracy. Kolejną funkcjonalnością jest rozgraniczenie pobytu w pracy, na czas spędzony w celach prywatnych oraz celach służbowych. Program pozwala generować raporty podzielone na działy, dni, oraz poszczególne osoby. W łatwy sposób można zauważyć którzy z pracowników wyrobili nadgodziny, a którzy notorycznie się spóźniają.

Klucze

Moduł Klucze to aplikacja internetowa służąca do ewidencji obiegu kluczy w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej/ Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Funkcje programu:
 • Automatyczny odczyt klucza dzięki technologii RFID.
 • Identyfikacja miejsca klucza (szafa, wypożyczenie klucza klientowi).
 • Raportowanie informacji o wydanych oraz niezwróconych kluczach do Administracji.
 • Szybka identyfikacja osoby wypożyczającej klucz (raporty).
 • System posiada wbudowane wydruki wydania, zwrotu i ewidencji kluczy.
 • System Klucze jest zintegrowany z system ADA, pozwala na bezpośredni dostęp do bazy Kontrahentów oraz obiektów i zasobów programu.
 • Moduł daje możliwość przyznawania każdemu kluczowi dodatkowej właściwości dotyczącej stopnia dostępności. To narzędzie pozwala ustalać na kluczach poziomy bezpieczeństwa. Próba wypożyczenia takich kluczy zwróci Państwu informację o potwierdzeniu czy dany kontrahent ma dostęp do zabezpieczonych kluczy.
 • Program minimalizuje koszty związane z niezwróceniem klucza lub jego zagubieniem przez lokatora (nie powstają koszty związane z wymianą zamków lub dorobieniem klucza).
Dowiedz się więcej

Integrator ISTA24

Integrator ISTA24 rozwiązuje problemy z odczytami liczników z systemu ISTA24.

Funkcje programu:
 • Pozwala na szybką weryfikację poprawności automatycznych odczytów, – raportuje braki odczytów automatycznych na dany dzień – raportuje braki odczytów w danym zakresie – raportuje o lukach w plikach.
 • Automatycznie uzupełnia brakujące odczyty (na życzenie operatora) . W przypadku braku możliwości automatycznego uzupełnienia odczytu (Brak wystarczającej ilości danych) zwrócony zostanie o tym komunikat przez program.
 • Możliwość generowania pliku z odczytami do systemu ADA na konkretny dzień.
Dowiedz się więcej

JPK

Jednolity Plik Kontrolny to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w jakim podatnicy prowadzący księgi i dowody księgowe będą musieli przekazywać je organom kontroli podatkowej. Celem wprowadzenia JPK jest usprawnienie procesów kontroli podatkowej oraz poprawa ściągalności podatków. Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmiany przewidują wprowadzenie . jednolitego pliku kontrolnego . Wprowadzona metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w określonej formie elektronicznej.System MULTIBIP

System MULTIBIP to system aplikacji informatycznych, umożliwiający budowę, utrzymanie i powszechne udostępnianie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej:Zalety

 • Korzystanie z opracowanego wstępnego menu przedmiotowego BIP
 • Regularne kopie bezpieczeństwa wszystkich danych znajdujących się w systemie
 • Stałe (24 godziny na dobę) utrzymanie BIP na serwerach internetowych Operatora, umożliwiające powszechny dostęp do BIP poprzez sieć Internet
 • Regularne aktualizacje systemu wraz ze zmianami wymogów w przepisach
 • Zamieszczenie w szablonie graficznym BIP jednego emblematu identyfikacyjnego Abonenta, np.: herb, flaga, logo.
 • Przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne zgodnie ze schematem WCAG 2.1 w wersji AA

Dowiedz się więcej

Aktualności

Moduł klucze
Moduł Klucze
Opublikowano 07 czerwiec, 2021

Pragniemy poinformować, że od dnia dzisiejszego mamy w ofercie nowy moduł do systemu ADA. Jest ...

Życzenia Wielkanocne
Opublikowano 02 kwiecień, 2021

podpis elektroniczny certum
Termin rozliczenia podatku CIT zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021
Opublikowano 22 marzec, 2021

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów termin rozliczenia podatku CIT zostanie przedłużony do 30 ...