Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Faktury

System przeznaczony do wystawiania faktur oraz faktur korygujących. Baza słowników: grupy kontrahentów, województw, jednostek miary, rejestrów, miast, sposobów zapłaty, stawek VAT. Rozbudowane słowniki kontrahentów, towarów, z możliwością selektywnego wyszukiwania, sortowania. Elastyczność wydruków, łatwość obsługi.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Faktury

Lista funkcji programu

Zakład Informatyki Stosowanej - logo