Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Ada Info

System informowania o aktualnym stanie firmy (mieszkańcy, budynki, zgłoszenia itd.), przeznaczony dla kierowników jednostek. Podstawową funkcją realizowaną przez program jest przedstawienie wyników i danych z podstawowych programów systemu ADA w sposób przyjazny użytkownikowi, ułatwiając podejmowanie decyzji ekonomicznych i technicznych.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Ada Info

Lista funkcji programu

Funkcjonalność

  • addPrzegląd mieszkańców wraz z ich aktualnym saldem oraz liczbą spraw windykacyjnych
  • addPodgląd aktualnych informacji o budynkach oraz lokalach (powierzchnie, finanse, liczniki itp.)
  • addPrzegląd zgłoszeń powiązanych z mieszkańcami oraz lokalami
    Zakład Informatyki Stosowanej - logo