Program do obsługi nieruchomości - System ADA

Kasa/Bank

Moduł przeznaczony do obsługi rachunków bankowych i kasy gotówkowej.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu Kasa/Bank

Lista funkcji programu

Funkcjonalność

 • addProwadzenie raportów kasowych
 • addRejestrowanie przelewów bankowych
 • addGenerowanie dokumentów KP i KW
 • addObsługa dowolnej ilości rachunków bankowych i kas gotówkowych, zależnie od potrzeb administracji
 • addKontrola spójności stanu rachunku bankowego/kasy w kolejnych raportach
 • addImport wyciągów bankowych z plików w formatach MT940, EIN, AIPP, SIMP, ELIXIR, TC, PBS XML
 • addAutomatyczny zapis raportów w fk i/lub czynszach – zależenie od wybranej operacji finansowej zamknięcie raportu kasowego automatycznie wygeneruje dokument na koncie fk oraz koncie czynszowym lokatora
 • addAutomatyczne rozliczanie rozrachunków i tworzenie wpłat niepowiązanych
 • addWyszukiwanie wpłat i wypłat po kwocie, nazwie kontrahenta
 • addObsługa rachunków wirtualnych / płatności masowych – import płatności z kont wirtualnych kontrahentów
 • addPrzegląd wpłat i wypłat wg kontrahentów

Przykładowe wydruki

Zakład Informatyki Stosowanej - logo