Program do obsługi nieruchomości - System ADA

DCM

Moduł DCM jest systemem zapewniającym pełną ewidencję kandydatówoczekujących oraz członków spółdzielni mieszkaniowych. Pakiet odpowiedzialny za dział członkowsko mieszkaniowy jest tym w którym aktualizuje się informację o kandydatach i członkach spółdzielni. Program przyporządkowuje członkom ich zasoby mieszkaniowe ( Baza połączona z innymi modułami oprogramowania ADA) oraz gromadzi pełną historię zmian w odniesieniu do osób i zasobów spółdzielni. Dzięki wymianie danych pomiędzy poszczególnymi modułami członkowie stają się kontrahentami i są analizowani na różnych płaszczyznach w pozostałych systemach. Moduł pozwala także na wprowadzanie zmian dotyczących wykupu, sprzedaży lub tytułu prawnego do lokalu.

Obrazek przedstawiający ikonę modułu DCM

Lista funkcji programu

Funkcjonalność

  • addWprowadzanie zmian tytułu prawnego do lokalu,
  • addPrzegląd, dodawanie oraz edycja kontrahentów, członków , kandydatów, przydziałów,
  • addDodawanie informacji o wykupie mieszkania czy sprzedaży lokalu,
  • addGenerowanie definiowanych zestawień członków, kandydatów oraz przydziałów. Dzięki możliwości filtrowania zasobów, dat czy też aktywności mamy pełny zakres generowania wydruku który nas interesuje,
  • addTworzenie kart do głosowania, list do podpisów,
  • addAnalizy migracji członków lub wykupionych powierzchni które dają pogląd na aktualny stan lub zmiany na przestrzeni miesięcy czy też lat,
  • addWydruk niezasiedlonych lokali na dany dzień,

Wydruki dostępne w DCM takie jak listy obecności, karty do głosowań usprawniają prace w spółdzielni oraz eliminują czas spędzony nad samodzielnym tworzeniem takich pism w oprogramowaniu biurowym. Możliwość eksportu takiej listy do arkusza kalkulacyjnego daje nam swobodę do dodatkowej edycji.

Przykładowe wydruki

Zakład Informatyki Stosowanej - logo