System MultiBIP

System MULTIBIP

System aplikacji informatycznych, umożliwiający budowę, utrzymanie i powszechne udostępnianie podmiotowej strony jako BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).

Podmioty publiczne lub podmioty realizujące zadania publiczne są zobligowane do prowadzenia biuletynów informacji publicznej, zwanych stronami podmiotowymi BIP.

Logo BIP - system multibip

Co to jest strona podmiotowa BIP i co musi się na niej znaleźć?

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej to strona internetowa, na której publikowane są informacje wymagane przez polskie prawo przez dane jednostki organizacyjne takie jak urzędy gminy, sądy czy zakłady poprawcze.

Na swojej stronie podmiot musi publikować informacje, które niosą wartość dla osoby odwiedzającej stronę. Do takich informacji należą między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną
 • obszar działania i kompetencje jakie podmiot posiada
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • tryb funkcjonowania
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • majątek, którym dysponuje
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Kto musi posiadać Biuletyn Informacji Publicznej?

Do tworzenia podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej zobowiązane są w szczególności następujące podmioty:

 • organy władzy publicznej
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
 • podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
 • podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
 • podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
 • podmioty reprezentujące osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • związki zawodowe i ich organizacje
 • partie polityczne
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne

Zalety korzystania z naszego rozwiązania

 • Korzystanie z opracowanego wstępnego menu przedmiotowego Biuletynu Informacji Publicznej
 • Regularne kopie bezpieczeństwa wszystkich danych znajdujących się w systemie
 • Stałe (24 godziny na dobę) utrzymanie na serwerach internetowych Operatora, umożliwiające powszechny dostęp do BIP poprzez łącze Internetowe
 • Regularne aktualizacje systemu wraz ze zmianami wymogów w przepisach
 • Zamieszczenie w szablonie graficznym jednego emblematu identyfikacyjnego Abonenta, np.: herb, flaga, logo
 • Przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne zgodnie ze schematem WCAG 2.1 w wersji AA

Więcej informacji na temat Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć na stronie rządowej BIP.

Wszystkie nasze realizacje dostępne są do wglądu w naszym portfolio.

Zakład Informatyki Stosowanej - logo