System Enova - Zakład Informatyki Stosowanej

Firma oferuje w pełni zintegrowany, należący do nowej generacji programów, oparty na technologii Microsoft.NET, system do zarządzania enova.

Funkcjonalnie system enova obejmuje:

  • Faktury
  • Handel
  • Księga Handlowa
  • Windykacja Płatności
  • Akcyza
  • Księga Inwentarzowa
  • Książka Przychodów i Rozchodów
  • Kadry Płace