Fakt

Program Fakt służy do prowadzenia kompleksowej obsługi rachunkowej firmy.
Obsługa programu jest czytelna a proces instalacji zautomatyzowany.
Dlatego można go zainstalować i nauczyć się obsługiwać samodzielnie – bez pomocy informatyka/wdrożeniowca.

Podstawowe moduły:

 • Dokumenty magazynowe
 • Kontrahenci
 • Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)
 • Księga rachunkowa (FK)
 • Pracownicy
 • Sprzedaż
 • Środki trwałe
 • Towary i usługi
 • Właściciele
 • Kasa i bank

Program Fakt składa się z modułów dostarczających określony zbiór funkcji dla użytkownika. Niewątpliwą zaletą programu jest to, że wszystkie moduły zawarte są w jednym programie, więc dokładanie kolejnych modułów nie wymaga instalowania dodatkowych programów – nie nastręcza to również kłopotów w związku z wiązaniem danych między różnymi modułami (np. magazyn, a sprzedaż czy sprzedaż, a Księga Przychodów i Rozchodów).

Zapewniono także współpracę z szeroką gamą drukarek i kas fiskalnych oraz z czytnikami kodów kreskowych i wagami sklepowymi. W oparciu o unikalną koncepcję powstałą na bazie wieloletnich doświadczeń dodano możliwość prowadzenia Ksiąg rachunkowych (FK) i połączono ten moduł w jeden, spójny logicznie proces przejścia z uproszczonej ewidencji do prowadzenia pełnej księgowości dla przedsiębiorstw, które w miarę rozwoju są zobowiązane do zmiany sposobu rozliczania. Wychodząc naprzeciw wymaganiom dodano możliwość automatycznego generowania i wysyłania dokumentów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

W odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorców program Fakt wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania sieciowe i technologie internetowe. Przygotowana została możliwość obsługi e-Deklaracji, dzięki której użytkownik ma możliwość przygotowania i wysłania deklaracji ze swojej stacji roboczej. Program zapewnia integrację z podpisami cyfrowymi, a także możliwość pobrania wyniku przetwarzania deklaracji w postaci Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). Program Fakt jest również przygotowany na współpracę z innymi systemami informatycznymi w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego celu elektroniczną wymianę dokumentów (EDI).

Mechanizmy używane w programie Fakt zwiększające bezpieczeństwo danych.

 • Rozbudowany system uprawnień – w programie można nadać uprawnienia operatorom precyzując bardzo szczegółowo zakres operacji, które mogą wykonać oraz do jakich danych mogą mieć wgląd.
 • Klucze sprzętowe (pendrive) – każdy program Fakt zabezpieczony jest kluczem sprzętowym, bez którego nie ma możliwości uruchomienia danego programu.
 • Zapasowe tabele danych – program zawiera mechanizm zabezpieczający wszystkie dane w taki sposób, że nawet usunięte informacje można odzyskać z tabel zapasowych.
 • Automatyczne archiwizacje – mechanizm programu Fakt zapewnia tworzenie kopii zapasowych wszystkich wymaganych danych z częstotliwością jaką ustawi sobie użytkownik (np. codziennie lub raz w tygodniu).

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie producenta

Zakład Informatyki Stosowanej - logo