Termin rozliczenia podatku CIT zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów termin rozliczenia podatku CIT zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021. Projekt zmian w zakresie terminu składania CIT nadal jest na etapie prac, ale można przypuszczać że zostanie uchwalony do końca marca.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/finanse/termin-rozliczenia-podatku-cit-przedluzony-do-30-czerwca-2021-r
https://www.pit.pl/aktualnosci/mf-obiecalo-wydluzenie-terminu-na-cit-8-projekt-zmian-ciagle-nieuchwalony-1005306

Zakład Informatyki Stosowanej - logo