Moduł Ewidencja Nieruchomości - Zakład Informatyki Stosowanej

Ewidencja Nieruchomości

Rozbudowany system ewidencjonowania nieruchomości wraz ze związanymi z nimi obiektami, gruntami, środkami trwałymi itd. Moduł ten ułatwia pracę z dużą ilością obiektów ze względu na wbudowane zestawienia oraz wydruki.

Oprócz obszernych zestawień oraz wykazów moduł posiada również obsługę deklaracji DN-1 - deklaracji na podatek od nieruchomości.

Przykładowe wydruki przekrojowe:

  • wykazu nieruchomości,
  • wykazu obiektów,
  • wykazu zasobów (mieszkań, lokali, garaży)
  • wykazu gruntów,
  • wydruki kart nieruchomości.