Wersja 21.01.01.0

Ogólne

 • Dodano słownik kodów urzędów skarbowych (dostępny w formularzu kontrahenta przy polu Indeks oraz w nadzorcy w menu Przegląd/Słowniki) oraz szereg funkcji do pracy z danymi słownika: KodUS_Flt, KodUS_Sprawdz, KodUS_Opis, KodUS_Slownik.
 • Dodano kontrolę poprawności wpisanego kodu urzędu skarbowego w schematach formularzy urzędowych: CIT-8(28) [CIT-8(28)_v1-0E], JPK FA(3) [Faktury_VAT_-JPK_FA(3), Faktury_VAT_-JPK_FA(3).Czynsze], JPK KR(1) [Schemat_JPK_KR(1)_v1-0], JPK MAG(1) [Schemat_JPK_MAG(1)_v1-0], JPK V7 [Schemat_JPK_V7K, Schemat_JPK_V7M], JPK WB(1) [Schemat_JPK_WB(1)_v1-0].
 • Dodano funkcję HTML_Dialog służącą do edycji tekstu w formacie HTML.
 • Drobne poprawki i kosmetyka wybranych okien.

AdaNet

 • Głosowania – dodana obsługa znaczników HTML w opisie głosowania i pytania.
 • Lokale / Finanse – dodana możliwość zmiany tekstu wyświetlanego pod saldem na dzień – Nadzorca/Narzędzia/Parametry/AdaNET/Lokale / Finanse/Tekst „uwaga” pod aktualnym saldem.

Czynsze

 • Dokumenty / Noty odsetkowe (rozrachunkowe) – przegląd – wydruk – dodano możliwość wysyłania emailem i rejestracji w sekretariacie; przegląd – przebudowa metody usuwania not, optymalizacja SQL, poprawione działanie przycisku Podgląd.
 • Rozliczenia CO / Inne / Import dokumentów – dodana opcja typ korygujący z karty; w przypadku opcji typ dokumentu z karty – poprawka generowania numerów dokumentów.
 • Wydruki / Zestawienia / C.Zbiorcze – wydruk przebudowany, dostosowany do środowiska SQL.
 • Operacje / Automatyczne korekty naliczeń – dodane przepisywanie pól przyczyna zwolnienia z VAT, GTU i identyfikator deklaracji VAT; dokumenty dodatnie i ujemne rozdzielono oznaczając różnymi typami dokumentu (naliczeniowy i korygujący z karty czynszowej).

FK

 • Rozrachunki / Noty odsetkowe / Przegląd / Wydruk – dodano możliwość wysyłania emailem i rejestracji w sekretariacie.
 • Rejestry / Zestawienie – dodano opcję eksportu do Excela.
 • Rejestry / Wykaz wg JPK V7 – dodano kolumnę Brutto, poprawka wydruku podsumowania, skrócone podsumowanie filtrów w przypadku wyboru wszystkich typów rejestrów.
 • Rejestry / Wykaz wg różnego roku i miesiąca rozliczeniowego i księgowego – poprawiony wydruk podsumowania, dodano opcje druku z podsumowaniem oraz samego podsumowania, skrócone podsumowanie filtrów w przypadku wyboru wszystkich typów rejestrów.
 • Faktury / Import z modułu Faktury – dodana funkcjonalność automatycznego przenoszenia powiązań faktury korygującej z fakturą korygowaną zaimportowaną wcześniej.
 • Faktury / Import z modułu Czynsze / Dokumenty zbiorcze – usunięto dopisek „klient” kontrahenta zwrotnego w przypadku generowania dokumentu zbiorczego.
 • Faktury / Formularz – wybór faktury korygowanej – poprawka działania słownika wyboru faktury korygowanej w środowisku SQL.
 • Dokumenty księgi głównej / Rozliczanie pozycji dokumentu na rozrachunki – dodano filtr powodujący wyświetlanie tylko rozrachunków powiązanych ze wskazanym kontem; wcześniej wyświetlano również rozrachunki nie związane z żadnym kontem.
 • Dokumenty księgi głównej / Import z modułu zgłoszenia – optymalizacja mechanizmu wykonywania schematów.

JPKPlus

 • JPK / Przegląd ewidencji – dodana wysyłka zintegrowana; metoda analogiczna jak w przypadku wysyłki deklaracji VAT polegająca na wykonaniu podpisu, wysłaniu dokumentu podpisanego i odbiorze potwierdzenia UPO; dodany wydruk UPO.
 • Analiza / Dane JPK – dodano kontrolę dokumentów pod kątem występowania następujących problemów: brak określonej pozycji na deklaracji VAT, niezgodność id deklaracji z polem na deklaracji, niezgodność wersji deklaracji z wersją zdefiniowaną w miesiącu księgowym, niezgodność pozycji deklaracji ze stawką VAT, niezgodność klasyfikacji pola deklaracji z typem rejestru zakup/sprzedaż.
 • JPK V7X / Usuwanie – procedura usuwania usuwa również pliki powiązane z danymi JPK; usuwanie jest zablokowane w przypadku JPK z nadanym numerem referencyjnym.
 • JPK V7X / Generowanie – zmiana wpisu w nazwie kontrahenta na BRAK w przypadku kontrahenta zwrotnego (sprzedaż zbiorczo), niegenerowanie pozycji sprzedaży/zakupów w przypadku braku odpowiednio sprzedaży/zakupów (wcześniej tworzyło pozycję „brak”).
 • JPK V7X / Wydruk deklaracji – poprawka wydruku powodująca drukowanie informacji o pliku również w przypadku pomijania pozycji pustych/zerowych.

Kasa

 • Import wyciągów bankowych / MT940 – dodana obsługa SWRK w wyciągach z banku PNB Paribas (sekwencja :86: / ~27 IBAN(SWRK)).

Magazyn

 • Wydruk dokumentów – dodano opcję seryjnego wydruku dokumentów ze wskazanego zakresu.
 • Przegląd dokumentów – dodano możliwość przepisywania pozycji z innego dokumentu.
 • Wydruk stanów magazynowych – przebudowa pod kątem obsługi polskich znaków w nazwach indeksów w środowisku SQL.

Media

 • Przegląd zasobów i liczników – poprawki i optymalizacje dot. środowiska SQL.

Przedmioty niskocenne

 • Dokumenty / Formularz – poprawione przeliczanie kwot po zmianie stawki VAT.

Sekretariat

 • Głosowania / Formularz głosowania i Formularz pytania – dodana możliwość edycji opisu jako HTML.

Wkłady

 • Dokumenty / Przegląd – poprawione odświeżanie okna po operacji księguj/wyksięguj w środowisku SQL.
 • Wydruki / 8.Zestawienie obrotów i sald dla zamieszkałych imienne – dostosowano do pracy w środowisku SQL.
 • Dokumenty / Przegląd wg kontrahentów – dostosowane do pracy w środowisku SQL.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo