Wersja 20.09.24.0

Ogólne

 • Rozbudowany przegląd administracji osiedlowych. Administracje osiedlowe podlegają pod administracje główne (admg) tworząc hierarchiczne drzewo. Przegląd ogólny dostępny z poziomu Nadzorca/Przegląd/Administracje osiedlowe. Przegląd dla wybranej administracji głównej dostępny z poziomu przeglądu administracji głównych pod przyciskiem Inne/Administracje osiedlowe.
 • Uprawienia operatorów – rozbudowano o uprawnienia do administracji osiedlowych. Nowe uprawnienia mają zastosowanie w przypadku modułów wykorzystujących administracje osiedlowe – Zgłoszenia i Sekretariat. Uprawnienie do przeglądania wybranej administracji głównej nie daje uprawnień do przeglądania podlegających jej administracji osiedlowych, a jedynie przeglądanie danych przypisanych do tej administracji z nieokreśloną administracją osiedlową.
 • Kosmetyka i eliminacja drobnych usterek.
 • Poprawa prędkości startu aplikacji.

Czynsze

 • Usuwanie paczek – optymalizacja prędkości wykonania procesu.
 • Funkcja LiczSaldo2Wymagane – poprawiona usterka w filtrowaniu wg konta.
 • Czynsze – Wydruki – Zestawienia – I.Z podziałem na konta, K.Wg obiektów + salda dodatków, L.Wg obiektów + zmiany stanów – optymalizacja oraz umożliwienie wykonania wydruku dla wielu administracji jednocześnie.
 • Księgowanie dokumentów czynszowych – uzupełniono automatyczne tworzenie dokumentów kasowych dla paczek typu „Korekta zbiorcza”.
 • Narzędzia – Funkcje administratora – Definicja naliczenia – przeglądy i edycja definicji naliczenia zebrane na jednym oknie.
 • Rozliczenia CO – dodano: pusty typ dokumentu powoduje wybór dokumentu z karty czynszowej.
 • Rozliczenia roczne – dodano możliwość otwarcia zamkniętej paczki, o ile paczka nie została przesłana do modułu Czynsze. Mechanizm zabezpieczający działa tylko dla paczek przesyłanych do Czynszów począwszy od tej wersji oprogramowania; w przypadku paczek starszych nie ma możliwości sprawdzenia, czy paczka została przesłana.
 • Przegląd dokumentów – więcej opcji – dodano możliwość wywołania funkcji „Ustal kartę aktywną na dzień” dla wybranego dokumentu.
 • Narzędzia – JPK – dodano obsługę JPK V7M i V7K.
 • Przegląd kart – w pierwszej kolumnie dodano ikonę notatki, która pojawia się, jeśli karta ma wypełnione pole Uwagi.

FK

 • Rejestr sprzedaży/zakupów – okno przeglądu – dodano informację o zastosowanych procedurach JPK V7 w górnym prawym panelu informacyjnym.
 • Rejestry – Wykaz wg JPK V7 – nowy wydruk pod kątem analizy JPK V7.
 • Rozrachunki – Noty odsetkowe – Przegląd paczek – Formularz edycji noty – umożliwiono edycję kwoty podczas dopisywania rekordu, dodano podsumowanie realizacji, dodano opcję aktualizacji kwoty na bazie sumy realizacji, poprawki drobnych usterek.
 • Rejestry – Zestawienie – poprawka usterki uniemożliwiającej drukowanie dokumentów o typie dokumentu, którego nazwa zawiera małe litery.
 • Umowy – dodano obsługę procedur JPK V7 oraz GTU.

JPKPlus

 • Eksporty JPK V7M i V7K przeniesiono do bieżących, JPK VAT 3 przeniesiono do archiwalnych.

Kasa

 • Przegląd operacji nierozliczonych – optymalizacja prędkości pracy przeglądu oraz funkcjonalności [Rozlicz pozycję].

Media

 • Rozliczenia – wydruk faktury – poprawione drukowanie adresu korespondencyjnego.
 • Narzędzia – Definicja rozliczenia – przeglądy i edycja definicji rozliczenia zebrane na jednym oknie.

Sekretariat

 • Dokumenty dziennika – dodana obsługa administracji osiedlowych. Na raz operator może przeglądać dokumenty tylko na jednej administracji (głównej lub osiedlowej) – wybór za pomocą przycisku w górnym prawym rogu aplikacji. Dopisywanie dokumentów operator może wykonywać na różnych administracjach bez konieczności przełączania. Numeracja dokumentów – unikalność w ramach danej administracji głównej, osiedlowej, roku oraz kierunku (przychodzące, wychodzące, wewnętrzne).
 • Dokumenty można przekazywać między administracjami głównymi/osiedlowymi za pomocą nowej funkcji Przekaż na przeglądzie dokumentów. Przekazany do innej administracji dokument będzie miał nadany nowy, kolejny numer w ramach numeracji obowiazującej w tej administracji.
 • ADAEmail – rozbudowany automatyczny konwerter dekodowania wiadomości.

Środki Trwałe

 • Wydruk tabeli UM/AM – poprawka usterki filtra „pomiń rekordy zawierające wyłącznie zerowe wartości”.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia – przeglądy i edycja – rozbudowano o obsługę administracji osiedlowych. Uprawnienia decydują o możliwości przeglądu i edycji zgłoszeń w ramach administracji głównych/osiedlowych. Przegląd główny zgłoszeń na zakładce Administracje umożliwia filtrowanie wg administracji głównych/osiedlowych, do których operator ma uprawnienia. W formularzu edycji dodano pole ustawiające administrację osiedlową. W przypadku pozostawienia pola pustego (zerowego), zgłoszenie podlega tylko pod administrację główną. W przypadku, gdy na przeglądzie zgłoszeń wybrano tylko jedną administrację główną lub osiedlową, dopisywane zgłoszenia będą mieć automatycznie przypisaną tą administrację.
 • Optymalizacje, optymalizacje SQL, ujednolicenie w wątku zgłoszeń.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo