Wersja 20.03.23.0

Ogólne

 • Kontrahenci – formularz – zmiana w aktualizacji danych do przelewu tak, aby pola danych do przelewu były automatycznie wypełniane tylko w sytuacji, gdy są puste.
 • Liczne drobne optymalizacje i usprawnienia.

AdaNET

 • Głosowania – aktualizacja modułu głosowań, dodana obsługa pytania tak/nie/wstrzymano się od głosu, poprawki.

Czynsze

 • Księgowanie/wyksięgowanie paczek/dokumentów – optymalizacje prędkości działania w wersjach TPS i SQL; rezygnacja z wykorzystywania pola nal:status do określania statusu pozycji naliczenia na rzecz funkcji pobierającej status z nagłówka dokumentu.
 • Wydruki / Windykacje / Wydruki windykacyjne / 5. Zestawienie zaległości – układ księgowy lub rozliczeniowy w oparciu o dokumenty – w przypadku układu księgowego zmiana filtra na dokumentach z wg daty dok. na wg roku i miesiąca księgowego dokumentu.
 • Dokumenty – wydruk korekty zbiorczej – dodano możliwość wybrania konta administracji; dodana obsługa długich opisów składnika.
 • Dokumenty – korekty naliczeń – poprawione działanie listy stawek VAT w wersji SQL.

E-Sprawozdania

 • Formularz informacji dodatkowej z plikiem – dodane wymaganie wypełnienia pola opis.
 • Przetwarzanie e-sprawozdań – optymalizacja wersja TPS i SQL.
 • Przepisywanie wzorów – poprawka w aktualizacji już istniejących wzorów.
 • Szablon jednostka inna 1.2 – informacja dodatkowa – sekcja E i F – poprawiona definicja pozycji użytkownika – prosimy zweryfikować poprawność dokumentów.
 • Szablon jednostka mikro 1.2 – generowanie XML – poprawione funkcjonowanie przełącznika RZiS – punkty F i G.

FK

 • Plan kont – wydruk obrotów latami – poprawione podsumowanie obrotów bieżących.
 • Zatwierdzanie/wycofywanie zatwierdzenia dokumentów księgi głównej – optymalizacja prędkości wersja SQL.
 • Dokumenty księgi głównej – import dekretu ze Zgłoszeń – funkcja przebudowana, optymalizacja wersji SQL.
 • Rejestr VAT – import faktur do rejestru z modułu Czynsze – import zbiorczy – dodano automatyczne dzielenie na osobne dokumenty poszczególnych paczek czynszowych.
 • Dokumenty księgi głównej – wykonywanie schematów – optymalizacja wersji TPS i SQL.
 • Formularze VAT-7 i CIT-8 – optymalizacja wersja TPS i SQL.
 • Dokumenty księgi głównej – przelewy – dodana możliwość edycji skojarzonego przelewu.
 • CIT-8 – poprawione działanie funkcji SumGrupy w wersji SQL.

Kasa

 • Import wyciągu – edycja wyciągu: dodana aktualizacja alertów początkowych podczas wprowadzania danych (np. alert karta nieaktywna); zapis wyciągu do bazy danych – optymalizacja wersja TPS i SQL.
 • Przegląd RK/WB – zamykanie/otwieranie raportu kasowego/wyciągu bankowego – optymalizacja prędkości wersja TPS i SQL.
 • Wydruk RK/WB – dodano rozciąganie w pionie, aby pomieścić dłuższe opisy.

Media

 • Rozliczenia – wydruk rozliczenia – zmiana metody określania listy liczników i okresów odczytów uwzględnianych na dokumencie – od tej wersji drukowane są tylko te liczniki/odczyty, dla których poszczególne okresy od-do składników z ustawionym danym typem mediów się pokrywają; zrezygnowano z metody wykrywania typów liczników za pośrednictwem wzoru na składnik; dodano możliwość drukowania na fakturze NIP osoby fizycznej.
 • Przegląd paczek – zamykanie/otwieranie paczek, przesyłanie do Czynszów – optymalizacja prędkości wersja SQL.

Przelewy

 • Formularz przelewu – dodane wspomaganie wypełniania pól tytułem w postaci opcji kontekstowego wstawiania wybranych elementów w wybrane pole tekstowe za pomocą przycisku [Wstaw].

Sekretariat

 • Przegląd poczty/dokumentów wewnętrznych – optymalizacja prędkości wczytywania przeglądu wersja SQL; dodana opcja zapamiętywania wprowadzonego zakresu dat (przełącznik – przycisk z gwiazdką); dodana możliwość usunięcia dokumentu wraz z powiązaniami; dodana możliwość zaznaczenia wielu dokumentów i usunięcia seryjnie.
 • Przegląd poczty pracownika – optymalizacja wersji SQL.
 • Głosowania – optymalizacja wersja SQL.

Zgłoszenia

 • Przegląd zgłoszeń – dodano opcję wydruku zestawienia (uniexport).
Zakład Informatyki Stosowanej - logo