Wersja 20.03.06.0

Ogólne

 • Dodana funkcjonalność Białej Księgi.
  W parametrach globalnych systemu możliwość ustawienia ścieżki przechowywania plików danych oraz historii sprawdzania. Zaleca się ustawienie ścieżki do zasobu, który jest w stanie pomieścić dużą ilość danych. Jeden plik danych Białej Księgi na wskazany dzień zajmuje ok.400MB, na każdą datę potrzebny jest osobny plik pobierany z ministerstwa. W przypadku sprawdzania wielu kontrahentów na tą samą datę wykorzystywany jest ten sam plik danych.

System przechowuje historię dostępu do Białej Księgi i umożliwia przegląd tej historii w module Nadzorca. Aby sprawdzić, czy kontrahent znajduje się w Białej Księdze, konieczne są NIP i numer konta bankowego kontrahenta. Uwaga! Jeśli w Białej Księdze nie odnaleziono wpisu dla zadanego NIP/NRB nie oznacza to, ze kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT. Oznacza jedynie, że w ministerstwie brak danych dla zadanej pary NIP i NRB. Kontrahent o danym NIP wciąż może być czynnym podatnikiem VAT niezależnie od wyniku sprawdzenia w Białej Księdze.

 • Unifak – konfiguracja – wyłączono sprawdzanie uprawnienia „FunkcjeSpecjalne”, pozostawiono uprawnienie „Parametry”.
 • Przegląd kontrahentów – dodano funkcjonalność Białej Księgi w menu rozwijanym. Domyślnie do sprawdzenia kontrahenta wybierany jest NIP kontrahenta oraz domyślne konto bankowe.
 • Nadzorca – menu Przegląd/Statystyki – dodano „Biała Księga – archiwum” – przegląd historii dostępu do Białej Księgi.

Czynsze

 • Funkcja NAL_Suma – wyłączono sprawdzanie nieczynności zasobu/karty na wskazaną datę.

E-Sprawozdania

 • Typ jednostka inna, wersja 1.2 – poprawka schematu – uaktywniona edycja ostatniej pozycji we wprowadzeniu do sprawozdania.
 • Walidator XML – zmiana wymagań odnośnie biblioteki .NET na wersję 4.8.

Faktury

 • Faktury zakupu – Formularz – dodano obsługę banku i konta bankowego kontrahenta – sprzedawcy, dodano funkcjonalność Białej Księgi – dane do sprawdzenia pobierane są z rekordu faktury. Wydruk faktury – dodano drukowanie banku i konta bankowego sprzedawcy.

FK

 • Rejestr zakupu – Formularz – dodano obsługę banku i konta bankowego kontrahenta – sprzedawcy, dodano funkcjonalność Białej Księgi – dane do sprawdzenia pobierane są z rekordu dokumentu rejestru zakupów. Wydruk faktury – dodano drukowanie banku i konta bankowego sprzedawcy.

Kasa

 • Import wyciągów – SWRK – opcja „pomijaj pozostałe” – zmiana, aby pomijało również wypłaty.

Media

 • Przegląd paczek – dodano filtrowanie wg daty również na zakładce wg nazwy. Poprawiona identyfikacja paczki w czynszach.

Przelewy

 • Formularz przelewu – dodana funkcjonalność Białej Księgi. Domyślnie do sprawdzenia pobierany jest NIP kontrahenta oraz konto bankowe na przelewie.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo