Wersja 20.03.02.0

Ogólne

 • Poprawki usterek i optymalizacje wer.SQL.
 • Pisma – rodzaj HTML i !HTML – ustawienia wielkości papieru – dodano możliwość ustalenia stałej szerokości oraz dynamicznej wysokości generowanego PDF, dodano opcje ustawiania marginesów w PDF.

Czynsze

 • Karty czynszowe – pole do wprowadzania dodatkowych właścicieli – długość pola rozszerzona do 255 znaków.
 • Odsetki ustawowe – dodano opcję ustalenia terminu płatności.

DCM

 • Przegląd przydziałów – dodano możliwośc przeglądania danych na zadaną datę.
 • Wykaz przydziałów w obiektach – poprawione drukowanie kolumny z nazwą kontrahenta.

E-Sprawozdania

 • Słownik typów e-sprawozdań – typy archiwalne domyślnie ukryto, dostępne za pomocą przełacznika.
 • Tworzenie nowych dokumentów – Rachunek zysków i strat – domyślnie metoda porównawcza.
 • Typ jednostka inna, wersja 1.2 – poprawka schematu – brakowało pola Bilans/A.II.1.D. środki transportu.
 • Walidator XML – poprawka eliminująca występowanie rzekomego błędu niezdefiniowanego typu nagłówka sprawozdania.

FK

 • Wydruki z planu kont – dodano przełącznik dla BO – obroty lub saldo – w zależności od wyboru kolumna BO będzie zawierać obroty z miesiaca BO (wg dokumentu BO) lub saldo z miesiąca BO (w zależności od metody wyliczania salda – wg wyliczeń automatycznych lub wartości wpisanych manualnie).
 • Rejestry – przepisywanie faktur – po wykonaniu operacji dodano wyświetlenie raportu z ostrzeżeniami, jeśli ostrzeżenia wystąpiły podczas przepisywania.

Środki Trwałe

 • Wykaz środków trwałych – dodano kolumnę „miejsce przechowywania”.

Wkłady

 • Wydruk stanów kont – poprawione filtrowanie zerowych kont.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo