Wersja 20.01.25.0

Ogólne

 • Pisma – dodano opcje importu/eksportu pism.
 • Poprawki kosmetyczne niektórych przeglądów i formularzy.
 • Generator raportów – dodany szablon Adm/Nier/Ob/Zas/Kar cyklicznie.
 • Dodana funkcjonalność związana z systemem TERYT. Nadzorca/Przeglądy/Przeglądy techniczne – dodano przegląd techniczny Teryt. Dodana funkcja Teryt_Nazwa2Kod do konwersji nazw województwa/powiatu/gminy/miejscowości/ulicy na kody systemu Teryt.
 • Formularz administracji – do pól województwo i powiat dodano słowniki.
 • Formularz obiektu – dodano pola województwo i powiat, pole ulica opcjonalne.
 • Poprawki i optymalizacje usterek drobnych.

AdaNET

 • Dostosowano aplikację do telefonów i tabletów w pionowym trybie ekranu.
 • Dodano moduł Inkasent – odczyty liczników online za pośrednictwem AdaNET.
 • Dodano ograniczenia logowania pracownika poza godzinami pracy, o ile godziny zostały określone. Godziny pracy wprowadzane są na formularzu operatora w module Nadzorca.
 • Dodana możliwość wprowadzania styli użytkownika za pomocą pliku web/styles/UserCustom.css.

Czynsze

 • Nowe funkcje DajCKZas, ZEvalSzereg, ZZas; aktualizacja funkcji ZOb.
 • Nowa funkcja NAL_Suma.
 • Dokumenty – księgowanie/wyksięgowanie paczki – dodana dodatkowa weryfikacja statusu paczki przed i po operacji.

DCM

 • Wydruki / Wykazy / Przydziały wg lokali w obiektach – nowa wersja wydruku.
 • Pisma wg przydziałów – dodane filtry na email i doręczycieli.
 • Funkcja ZPrzydzialu – dodany parametr TYPZ.

FK

 • Parametry – dodano parametry w sekcji Rejestry: rejestr sprzedaży – numer dokumentu oraz rejestr zakupów – numer dokumentu umożliwiające wybór preferowanego sposobu oznaczania dokumentów rejestru – wg numeru ewidencyjnego lub zewnętrznego.
 • Deklaracje – dodana deklaracja CIT-8(27).
 • Rejestry / Import faktur / Z innego systemu do rej. zakupów/sprzedaży – XML Optima 302 – dodano obsługę pola jednostki miary; dodano obsługę formatu JPK FA.
 • Księga główna – dopisywanie przelewu – dodano możliwość tworzenia przelewu dowolnego typu.
 • Plan kont – stan konta – optymalizacja ładowania tabeli miesięcy.
 • Wydruk potwierdzenia salda wg kont – optymalizacja generowania danych z rozrachunków w wydruku szczegółowym.

JPKPlus

 • Dodano generowanie JPK FA (3).

Kasa

 • Wydruk dokumentu KP/KW – rozbudowane opcje drukowania opisów, dodana możliwość druku opisu z dokumentu kasowego.
 • Szybkie wprowadzanie dok. kasowych / bankowych – dodana opcja Więcej/Dodatki mieszkaniowe do podglądu dodatków na kartach wybranego kontrahenta.

Media

 • Funkcja MeLicznikiTabelka – dodano parametry KOL, CLASS, CLASSHEADER, CLASSROW; dodano kolumny definiowalne użytkownika.
 • Import odczytów z pliku tekstowego – dodano zapamiętywanie ścieżki importu, poprawiona metoda odczytu plików (pliki z systemów linux i macos).
 • Rozliczenia – dodano parametr globalny Rozliczenia/Numeracja dokumentu na podstawie daty. Parametr umożliwia zmianę domyślnego zachowania tak, aby numer dokumentu był generowany na podstawie daty dokumentu, a nie paczki.
 • Odczyty liczników węzłowych – dodano pole komentarz.
 • Funkcja SLI3 – dodana opcja RET=TABELANZR.

Przelewy

 • Eksport elixir-0 – wyłączono agregację przelewów rodzaju ZUS, US i Split.

Sekretariat

 • Przegląd dokumentów wewnętrznych, poczty przychodzącej i wychodzącej – nowa wersja przeglądu. Stare wersje dostępne w menu Narzędzia.
 • ADAEmail – usuwanie wiadomości z kosza – dodane usuwanie plików treści wiadomości index.html i message.txt oraz folderu wiadomości.
 • Przesyłanie do sekretariatu pism, faktur i rozliczeń medialnych – generowane relacje pism ograniczono do relacji z kontrahentem i kartą czynszową celem podwyższenia bezpieczeństwa danych udostępnianych przez moduł AdaNET.

Środki Trwałe

 • Zestawienie dokumentów – dodano filtry zakresowe na klasyfikację środków trwałych oraz numer inwentarzowy.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo