Wersja 19.11.12.0

Ogólne

 • Funkcja RDzZNier, RDzZOb – dodany tryb SYN – zmienia działanie sumowania tak, aby kwota była wyliczana po zsumowaniu wskaźników danego rdz; dodane parametry LICZNIK i MIANOWNIK.
 • Przenoszenie obiektów do wspólnoty – poprawione usterki związane z kodem zasobu na nowej karcie i zasobie.
 • Kontrahenci – wydruk karty danych osobowych – poprawione pobieranie informacji o udzielonych zgodach; ODO – dodano wydruk historii autoryzacji.
 • Operatorzy – formularz – opcja „logowanie w AdaNet” przeniesiona do sekcji „Hierarchia”.
 • Przeglądy z opcją sortowania po nagłówku kolumny – dodano opcję resetowania sortowania za pomocą skrótu Ctrl+S.
 • Funkcja ZasobAktywny – dodana możliwość sprawdzania aktywności zasobu w okresie.

ADANet

 • Dodano automatyczne banowanie numerów IP klientów, którzy logują się nieprawidłowo ustaloną liczbę razy, domyślnie 3. Konfiguracja w parametrach systemu.
 • Tryb zarządu – dodano przegląd planu kont z modułu FK; zadłużenia – dodano możliwość podglądu dokumentów na wybranym zasobie, dodane średnie miesięczne obciążenie okresowe jako wskaźnik lepiej oddający tendencję zadłużenia.
 • Karty czynszowe – formularz – dodano podgląd statusu lokalu i nr księgi wieczystej.
 • Tryb pracownika – dodano ustalanie dostępności wybranych funkcji dla danego operatora za pomocą uprawnień (moduł Nadzorca); dodano możliwość logowania operatora również poprzez ID (#numer).

Czynsze

 • Analiza konta – zmiany kosmetyczne, dodane rozciąganie okna.
 • Rozliczenia CO / Inne – powierzchnia, powierzchnia ogrzewana, liczba osób – dodana obsługa współpracy z cechami.
 • Funkcja SCZ3 – dodano generowanie lp. dla naliczeń wirtualnych, dodano parametr SORT=LP do sortowania wg wartości lp. z naliczenia.
 • Dokumenty – wydruk dokumentu – przebudowa układu wydruku dokumentu.
 • Wydruki stanów kont oraz zaległości i nadpłat – przebudowa i optymalizacja.
 • Konta – przegląd – dodano możliwość filtrowania wg konta słownikowego.
 • Odsetki ustawowe – dodano możliwość wyboru kart za pomocą rozbudowanego wybieraka.

DCM

 • Umowy – poprawka kosmetyczna – nazwa pola drugiego nr umowy zmieniona na nr ewidencyjny, aby wyeliminować niejednoznaczności.

Faktury

FK

 • Koszty / faktury kosztowe – przebudowa, kosmetyka.
 • Dokumenty księgi głównej – rozdzielanie kosztów na obiekty – dodano opcjonalny filtr zaawansowany, „podział wg” przeniesione na pierwszą zakładkę ustawień.
 • Wydruki z planu kont – wydruk BO – metoda wyliczania ujednolicona z pozostałymi wydrukami w tym wątku.
 • Zestawienie rejestru zakupów/sprzedaży – dodana obsługa sprzedaży ciągłej.
 • Rozrachunki – symbol rozrachunku – dodano parametr do zmiany domyślnej kolejności elementów w symbolu generowanym dynamicznie.
 • Rejestr zakupów/sprzedaży – dodana możliwość definiowania nagłówka faktury dla wybranego typu rejestru w słowniku typów dokumentów rejestru.
 • Funkcja FKRoz_Tabela – dodano parametr BEZANA=1 – generowanie tabeli bez pozycji, tylko nagłówek i podsumowanie.
 • Plan kont – przegląd dokumentów konta – poprawione wyświetlanie w przypadku kont syntetycznych.
 • Dodana obsługa mechanizmu podzielonej płatności. Szczegóły w pliku pomocy.
 • Deklaracje – dodano obsługę deklaracji VAT-7(20) i VAT-7K(14).

JPKPlus

 • Dodana obsługa formatu JPK FA (2).

Media

 • Rozliczenia – wydruk faktury – dodana możliwość zmiany wielkości czcionki adresu korespondencyjnego; zmiana metody ustalania, czy dokument jest korygującym – od teraz decyduje ustawienie korekty z typu dokumentu; dodana możliwość zmiany konta bankowego na wydruku (zmiana obejmuje tylko fv drukowane dla bieżącego admg); wyłączono opcję drukowania kopii, poprawiono opcję drukowania duplikatu.
 • Paczki – przesłanie do Czynszów – dodano automatyczne zamykanie paczki potwierdzane komunikatem.
 • Rozliczenia – generowanie rozliczeń – optymalizacje prędkości; zmiana metody ustalania typu dokumentu tak, że typy dokumentów ustalane są dopiero po przeprowadzeniu całego rozliczenia mediów. Dodano możliwość definiowania wzorów określających typ dokumentu na bazie wybranych właściwości dokumentu.
 • Nowa funkcja MERoz_CzyZasRozliczony – zlicza dokumenty rozliczeniowe na zasobie w zadanym okresie.
 • Funkcja MELicznikiTabelka i SLI3 – tryb HTML – dodane rozbudowane opcje stylowania tabeli.

Sekretariat

 • ADAEmail – dodana skrzynka „Nadawcza harmonogram” – do wysyłania emaili partiami wg zadanego harmonogramu przy pomocy moduły Kron (funkcja ADAEmail_WyslijCmd).

Windykacje

 • Sprawy – formularz edycji – przebudowa, poprawki.

Wkłady

 • Karty – formularz – dodano możliwość edycji typu/statusu karty.
 • Funkcja WNMakro_SprawaPozycje – dodano uwzględnianie bieżących stanów rozrachunków.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo