Wersja 19.03.13.0

Ogólne

 • Poprawki drobnych błędów i kosmetyka okien.
 • Parametry globalne: parametry modułu JPKPlus przeniesione do osobnej sekcji, dodana sekcja parametrów modułu E-Sprawozdania.
 • Kontrahent – formularz – poprawione zapisywanie treści pól Uwagi i Autoryzacja.

Czynsze

 • Wydruki – zestawienia – naliczenia wg obiektów – w przypadku druku w zakresie wielu administracji dodano automatyczne rozpoczynanie od nowej strony i aktualizację nagłówka wydruku.

E-Sprawozdania

 • Podgląd/edycja dokumentu: nagłówki kolumn A, B, B1 – dodano rok, aby poprawić czytelność; dodano możliwość wyłączania z sumowania wybranych pozycji; poprawiona metoda przechowywania dużych pól tekstowych (pola P7, P6 mała/mikro).
 • Podgląd dokumentu – dodano opcję eksportu sprawozdania do formatu XML.
 • Szablony „rachunku zysków i strat” oraz „przepływów pieniężnych” – dodano automatyczne wyliczanie pól opisanych z wzorem.

FK

 • Plan kont – poprawiona kolorystyka listy.
 • Wydruki – wydruk dziennika – dodano możliwość druku od miesiąca BO (0); poprawki w wyliczaniu „obrotów poprzednich”, dodatkowa sekcja podsumowania „razem+BO”.
 • Wydruki – z planu kont – obroty i salda – poprawki w wyliczaniu BO kont syntetycznych.
 • Formularz CIT-8(26) – poprawione wyliczanie pola nr 214.
 • Wydruki definiowalne – dodano dodatkowe narzędzia wspomagające edycję szablonu wydruku: zaznacz/odznacz/kopiuj/wklej oraz przesuń w górę/w dół.
 • Bilans – drukowanie bilansu – zmiana metody określania tytułu w nagłówku wydruku – zrezygnowano z słowa „bilans”, w to miejsce wpisywana jest nazwa własna szablonu.

Media

 • Wydruk rozliczeń – poprawka w wydruku (nieprawidłowa dodatkowa strona wydruku); ustawienia wydruku – usunięto wyłączanie czwartej zakładki ustawień, aby umożliwić zmianę bez względu na ustawienia adresu korespondencyjnego.

Środki Trwałe

 • Cechy – przegląd wg cech – poprawione działanie zakładek wyboru typu środka trwałego oraz zaznaczanie/odznaczanie cech na liście cech.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo