Wersja 19.02.26.0

Ogólne

  • Poprawki drobnych błędów i kosmetyka okien.

E-Sprawozdania

  • Dodano możliwość drukowania e-sprawozdania.
  • Dodano możliwość eksportu treści e-sprawozdania do programu Excel.
  • Podgląd dokumentu – dodano możliwość wyłączenia cieniowania oraz ukrycie pozycji nieopisanych (w trybie podglądu i na wydruku); dodano zapamiętywanie przełączników na oknie.

FK

  • Formularz CIT-8 (26) – dodano możliwość wyłączenia załącznika CIT-8/O oraz poprawiono wyliczanie kwoty w polu nr 94.
  • Rejestr zakupów – zmiana interpretacji pól D3 (korekta) tak, aby wartości kwoty VAT były interpretowane jako VAT odliczany 100% odpowiednio dla środków trwałych lub pozostałych nabyć. Zmiana dotyczy formularza pozycji faktury oraz wydruku zestawienia.
  • Plan kont – wydruk obrotów – zmiana działania przełącznika „podsumowania miesięczne” – podsumowanie BO jest teraz drukowane bez względu na wartość przełącznika.

Kasa

  • Przegląd wpłat/wypłat kontrahenta – poprawiono wydruk listy operacji.

Wkłady

  • Analiza dokumentów i edycja faktur w FK – dodano automatyczne wyznaczanie pola na deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy dokument wkładów zawiera stawkę VAT, ale nie określono domyślnego towaru/usługi w danej administracji.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo