Wersja 19.02.20.0

Ogólne

 • Poprawki drobnych błędów i kosmetyka okien.
 • Domyślna kolorystyka niektórych przeglądów – zmiana na czytelniejszą kolorystykę.
 • Słownik towarów i usług – dodano wyświetlanie identyfikatora rekordu.
 • Kontrahenci – dodana kontrola i zabezpieczenie przed omyłkowym usunięciem kontrahenta powiązanego z danymi w bazie danych.

Czynsze

 • Dokumenty – dokumenty naliczeniowe i korygujące – uzupełniono obsługę przyczyny zwolnienia z VAT oraz wybór jednostki miary.
 • Karty – czynsz bieżący – dodano wyświetlanie litery B obok ceny w przypadku, gdy cena jest ceną brutto.
 • Dokumenty – przegląd – zmieniona kolorystyka. Paczki zaksięgowane oznaczone kolorem zielonym, paczki częściowo zaksięgowane kolorem czerwonym.
 • Karty – przegląd rozrachunków – dodana możliwość eksportu do programu Excel.

E-Sprawozdania

 • Nowy moduł do obsługi e-sprawozdań.
 • W tej wersji dostępna jest edycja treści e-sprawozdania dla jednostki innej, małej lub mikro.

FK

 • Wydruk potwierdzenia salda – przebudowa, dodanie obsługi generowania tekstu z szablonu w parametrach.
 • Przegląd rozrachunków – dodana możliwość eksportu do programu Excel.
 • Dodany formularz CIT-8 (26).
 • Dodany formularz VAT-7 (19) oraz VAT-7K (13).

Kasa

 • Przegląd raportów kasowych / wyciągów bankowych – przebudowa wydruku raportu.
 • Bank – edycja konta bankowego – dodano możliwość dowiązywania kont czynszowych. Dowiązanie konta powoduje, że tylko te konta będą widoczne podczas importu wyciągu.

Media

 • Liczniki indywidualne – dodano funkcję do zmiany numeru licznika (dostępna na zakładce [Wszystkie]). Zablokowano edycję numeru licznika na formularzu licznika.
 • Wydruk historii rozliczeń kart – przebudowane filtrowanie wg zakresu dat od-do.
 • Wydruk rozliczenia – dodano opcję „Zaliczki – 2 linie” – drukuje zaliczki z opisem w dwóch liniach, aby zmieściła się długa nazwa składnika oraz opis dokumentu.

Wkłady

 • Analiza dokumentów i edycja faktur w FK – przebudowa i rozbudowa funkcji okna. Dodana cecha administracji pozwalająca na wybór domyślnego towaru/usługi przy generowaniu faktury z dokumentu wkładów.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo