Wersja 15.03.01.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 15.03.01.0

Opublikowano 01 Mar 2015

Najnowsze zmiany w systemie ADA o numeracji 15.03.01 przynoszą dużo zmian w wyglądzie oraz funkcjonalności systemu – dodano między innymi funkcjonalność zakładek oraz możliwość samodzielnej zmiany czcionki przeglądów. W nowej wersji dodano również możliwość wysyłania deklaracji (VAT-7, PIT-8C, CIT-8 (+CIT-8/O)) drogą elektroniczną.

Ogólne
 • Kolejne okna systemu zostały odświeżone oraz wyposażone w możliwość zmiany rozmiaru, zapamiętywanie zakładek sortowania i możliwość modyfikacji czcionki przeglądów (Ctrl+Q); jeżeli opcja jest aktywna, wyświetlona zostanie stosowna podpowiedź.
 • Procedura startowa systemu – optymalizacje pod kątem prędkości startu systemu ADA, poprawa estetyki.
 • Admg – formularz edycji admg – przebudowana zakładka Banki, dodana kolumna SWRK, dodane formatowanie konta bankowego, opcje tła aplikacji – dodane dwie nowe wbudowane tapety oraz możliwość wybrania obrazu z dysku (np. zdjęcie w formacie JPG); formularz edycji konta bankowego – okno przebudowane: uporządkowanie elementów, zmiana metody wprowadzania numeru konta, intuicyjny interfejs.
 • Kth – przegląd kontrahentów – optymalizacje przeglądu, dodany szybki indeks wyszukiwania (pole „Wpisz wyszukiwane słowa…”), dodano opcję „szukaj również w telefonach i emailach”, na liście telefonów i emaili dodano wyszarzanie nieaktywnych pozycji.
 • Poprawki wizualne interfejsu – ujednolicenie większości ikon oraz ikon na przyciskach, wymiary i ułożenie przycisków funkcyjnych.
 • Wydruk faktur w Czynszach, Fakturach i FK – usprawnienia pod kątem druku do PDFCreator – nazwa wydruku do zapisu.
 • UniDruk, UniExport, ADAEmail, Pisma, Faktury w Mediach – dodane wsparcie do bezpośredniego zapisu do PDF za pomocą wersji beta interfejsu COM PDFCreator (wersja 2.0 lub nowszy).
 • Nowy zestaw ikon reprezentujących moduły systemu, logo systemu oraz ekran powitalny.
 • Parametry i Parametry Indywidualne – ujednolicone we wszystkich modułach, dodana sekcja „wspólne” we wszystkich modułach dla parametrów globalnych.
 • Słownik gmin – dodano pole Kod – potrzebne do e-deklaracji.
 • Funkcje: dodano funkcje Admg_DajPole(IDAdmg,Pole), Kth_DajPole(IDKth,Pole), ADA_DajPole(IDT,IDR,Pole) do wydobywania wartości pola wybranego admg, kontrahenta lub dowolnej tabeli systemu (wg nr tabeli i id rekordu).
 • Dodana konsola do testowania funkcji systemu (Ctrl Alt F3).
 • Uporządkowany system zarządzania ścieżkami do tabel, umożliwiono rozproszenie danych systemu na kilka lokacji (folderów lub serwerów).
 • Wspólny mechanizm zaznaczania – dodano możliwość zaznaczania pojedynczych pozycji z klawiszem Ctrl, zaznaczania zakresów z Shift i odznaczania zakresów z Alt; jeżeli opcja jest aktywna, wyświetlona zostanie stosowna podpowiedź.
 • Uporządkowana struktura wewnętrzna pamięci systemu – generalny wzrost szybkości i stabilności aplikacji.
 • Kontrahenci – dodane pola Imię pierwsze, Nazwisko, Urząd Skarbowy – potrzebne do deklaracji PIT-8C.
 • Procedura aktualizacji – przyspieszona i „odmrożona” (usunięto wrażenie zawieszania się procedury).
 • Dodano zakładki do ramki aplikacji. Zakładki pomagają odnaleźć się wśród wielu otwartych naraz okien na podobnej zasadzie, jak zakładki w przeglądarkach www. Dostępne są opcje personalizacji zakładek na poziomie globalnym (dla wszystkich operatorów) oraz indywidualnym (parametry indywidualne operatora): obecność zakładek, położenie oraz styl graficzny.
 • Paski narzędzi we wszystkich modułach zastąpiono jednym wspólnym paskiem przycisków wzbogaconym o wyświetlanie daty programowej.
Czynsze
 • Pisma – druk książeczek opłat – parametr drukowania adresu rozszerzony do trzech opcji: domyślnie, adres z karty, adres z danych do przelewu; dodano opcjonalny wybór pisma do druku książeczek w układzie pismo+przelew (również pismo RTF).
 • Pisma – makra – dodano makra dla konta bankowego admg oraz nazwy banku tego konta.
 • Dekretowanie seryjne paczek do FK – usprawnienia pod kątem operatorskim: bez pytania o administrację, jeżeli dostępna jest jedna administracja; jeżeli administracja nie zawiera paczek, to informacja „brak paczek”; opcja dekretacji bez kontroli konta przeciwstawnego; przyciski [rozwiń] i [zwiń] wszystko; dodane rozciąganie okna, opcja wydrukowania listy, w przypadku błędu dekretacji rozbudowany komunikat o błędzie oraz informacja o szczegółowych błędach na liście przy każdej paczce, gdzie wystąpił błąd.
 • Eksport rachunków wirtualnych do pliku tekstowego – przeorganizowany interfejs i poprawki funkcjonalne, dodana opcja wyboru adresu do przelewu, z karty i zasobu.
 • Przegląd – Kontrahenci posiadający karty czynszowe – nowy przegląd kontrahentów i przypisanych im kart czynszowych z wyszukiwaniem i filtrami.
 • Przegląd kart czynszowych – dodano automatyczne chowanie przycisków nie mieszczących się na oknie do menu popup [Więcej…].
 • Dokumenty – formularz edycji – udostępniono do edycji pole Opis.
 • Druk książeczek – Parametry kodów kreskowych i kratkowania uwspólniono dla wszystkich modułów i przeniesiono do parametrów globalnych.
 • Przegląd rozrachunków karty czynszowej – optymalizacje pod kątem prędkości ładowania/filtrowania danych.
 • Edycja wzorów naliczania czynszu – uwspólniono interfejs przeglądu wzorów z systemem wzorów opartych na szablonach (uproszczonych).
DCM
 • Wydruki wspólnotowe – poprawki dot. Eksportu CSV oraz grupowania danych wg obiektów.
FK
 • Rozrachunki – usprawniono obsługę rozrachunków od strony karty czynszowej.
 • VAT-7 – dodano parametr pozwalający dostosować się do wymagań lokalnego Urzędu Skarbowego w zakresie liczenia pól związanych ze strukturą (netto pomniejszone strukturą).
 • Dokumenty księgi głównej – lista kwot – modyfikacja wyświetlania – gdy kwota zerowa, to wyświetla puste miejsce zamiast 0,00 – poprawia to czytelność zapisu.
 • Potwierdzenia sald – dodano rozróżnienie należności i zobowiązań znakiem +/-, optymalizacja prędkości w przypadku druku wg kart czynszowych, kwotę per saldo rozdzielono na WN i MA.
 • Nowy formularz PIT-8C: Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.
 • Konta – przegląd dokumentów wg konta – przebudowany interfejs, dodana legenda.
 • Plan budżetowy – przebudowa, poprawki funkcji kopiującej z innego admg/roku.
 • Noty wg rozrachunków – dodano edycję pola Opis oraz drukowanie wartości pola pod „treścią pisma”; umożliwiono generowanie i wydruk not ujemnych (korygujących).
 • Deklaracje VAT-7, PIT-8C, CIT-8 (+CIT-8/O) – dodano możliwość wysyłania deklaracji drogą elektroniczną. Szczegółowy opis procedury znajduje się w osobnym dokumencie. Domyślnie mechanizm ustawiony jest do wysyłania na bramkę testową ministerstwa. Aby umożliwić wysyłanie na bramkę produkcyjną, należy w parametrach globalnych administratora przełączyć odpowiednią opcję.
 • Przegląd kont oraz słownik kont analitycznych – kolumny BO zamieniono na aktualne Saldo
Kasa
 • Import wyciągów – udogodnienia i poprawki w zakresie kontroli roku i miesiąca importowanego wyciągu, dodano ustawienie specjalne „SWRK w IBAN” – specyfika Banku Pocztowego, dodano automatyczną identyfikację karty na podstawie IBAN przy założeniu, że jest zgodne z ustawieniami kont wirtualnych; MT940 – dodano interpretację pola REF_OPIS (niektóre banki umieszczają w tym polu opis transakcji); dodano możliwość połączenia wczytanych z pliku wyciągów w jeden wyciąg; zoptymalizowano import wielu wyciągów z jednego pliku, dodano opcję przejścia do wczytanego wyciągu po pomyślnym imporcie.
 • Raporty kasowe / wyciągi bankowe – dodano możliwość szybkiego i wygodnego wprowadzania dokumentów kasowych/bankowych. Nowy tryb uaktywnia się w parametrach modułu Kasa.
 • Import wyciągów – autorozliczanie – dodano uwzględnianie kont z nadpłatą oraz konta głównego karty dla opcji „rozlicz wszystko na pierwsze konto”.
 • Przegląd operacji nierozliczonych – poprawiona logika rozliczania automatycznego/seryjnego.
 • Raporty kasowe – uszczelniono kwestie związane ze stanem początkowym i końcowym raportów, kontrolę podczas zamykania oraz automatyczne przeliczanie, jeżeli kolejny raport jest otwarty.
Media
 • Przeglądy i formularze liczników indywidualnych – dodana jednostka licznika; formularz licznika indywidualnego – przebudowa interfejsu, dodany podgląd stanu początkowego i końcowego.
 • Wydruk rozliczenia (Faktura) – lista liczników/odczytów – dodano kolumnę jednostka; lista pozycji i zaliczek – dodano grupowanie wg licznika i mianownika pozycji (uwzględniane w kolumnie jednostki miary).
 • Makra w pismach – funkcja tabLiczniki może od teraz drukować również jednostkę miary licznika.
 • Generowanie rozliczeń – zmiana podstawy dla numeracji dokumentów: od teraz rok do numeru dokumentu pobierany jest z paczki dokumentów.
Nadzorca
 • Dodano eksport tabel lub zestawów tabel do XML
Sekretariat
 • Poczta elektroniczna – Przegląd Poczty: dodano wskaźnik postępu podczas usuwania elementów z folderu lub kosza; Przegląd Szablonów – dodano możliwość edycji szablonów (dopisz/popraw/usuń).
 • Edycja dokumentu dziennika – tworzenie relacji z admg, kth, obiektami etc. – poprawki i ujednolicenie procedur.
 • Folder przechowywania załączników podzielono wg roku i miesiąca na podfoldery postaci RRRRMM.
Windykacje
 • Sprawy – Ugody – dodano wydruk ugody; Pisma – dodano makra do drukowania ugody dla sprawy i ugód dla kontrahenta; Edycja ugody – dodano kontrolę sumy rat i możliwość manualnego ustalania rat.
 • Sprawy – formularz – odświeżony i poprawiony interfejs edycji.
Zgłoszenia
 • Realizacje zgłoszeń, przeglądów i remontów – dodano blokowanie pobierania tej samej pozycji dokumentu magazynowego wielokrotnie; dodano wiązanie materiału z konkretną realizacją (wykonawcą).
 • Przegląd – Zgłoszenia (okres) – precache’owany szybki przegląd i edycja zgłoszeń z rozbudowanymi opcjami filtrowania oraz szybkim wyszukiwaniem.