Wersja 14.12.01.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 14.12.01.0

Opublikowano 01 Gru 2014

Zmiany naniesione w wersji 14.12.01.0 przynoszą przede wszystkim wiele poprawek istniejących funkcjonalności oraz optymalizację pracy samego systemu ADA.

Ogólne
 • Słownik kontrahentów – poprawki w wyszukiwaniu z klawiatury, dodano wyszukiwanie wg NIP (tylko cyfry) oraz wg adresu (kolumna 3).
 • Aktualizacja automatyczna – optymalizacja zadań aktualizacji automatycznej.
Czynsze
 • Karty czynszowe – Zestawienie roczne naliczeń – wydruk przebudowany, wyeliminowane usterki.
 • Dodatki mieszkaniowe – dodano zaznaczanie wg grup oraz kontrolę duplikatów generowanych dokumentów.
 • Dokumenty czynszowe – poprawki i optymalizacje księgowania i generowania rozrachunków/dokumentów kasowych.
FK
 • Noty odsetkowe na bazie rozrachunków – generowanie noty indywidualnie dla kontrahenta – okno wyboru rozrachunków rozbudowano o kolumny Status, Należność, Zapłata, Pozostaje.
 • Rejestr sprzedaży/zakupów – Edycja dokumentu FK – dodano opcję [Kopiuj] pozycję.
 • Rozrachunki – rozdzielono termin płatności i datę początku naliczania odsetek. Od bieżącej wersji termin płatności obowiązuje w zakresie chronologicznego rozliczania płatności (wpłaty bankowe i kasowe), natomiast data początku odsetek obowiązuje jedynie w zakresie naliczania odsetek od niezapłaconego rozrachunku. Zmiana konieczna z uwagi na wprowadzenie zaawansowanych mechanizmów zawierania ugody i rozkładania zaległości na raty (moduł Windykacje).
 • Rozrachunki – przegląd wg kontrahentów oraz przegląd przekrojowy – dodano pełne opcje Dopisz/Popraw/Usuń.
 • Rozrachunki – odsetki – zoptymalizowano prędkość naliczania odsetek.
 • Seryjne zatwierdzanie/księgowanie – dodano precyzyjne sterowanie seryjną operacją na dokumentach księgi głównej.
Kasa
 • Import wyciągów bankowych – poprawki usprawniające pracę (eliminacja przeskakującego zaznaczenia, intuicyjne zachowanie podczas ustalania konta fk i operacji finansowej).
 • Zamykanie raportu/wyciągu – rozbudowano komunikaty, aby łatwiej dało się lokalizować błędy uniemożliwiające poprawne zamknięcie raportu.
 • Import wyciągów bankowych – dodane wsparcie dla POCZTOWY COLLECT.
 • Import wyciągów bankowych – starą metodę „Import do bieżącego…” usunięto i zastąpiono nową. W nowej metodzie można precyzyjnie ustalać docelowy wyciąg każdego importowanego wyciągu (istniejący wyciąg lub daty, rok i miesiąc tworzonego automatycznie).
Przelewy
 • Przegląd przelewów – dodano wyświetlanie tylko przelewów aktualnego operatora. Dodany filtr pokazujący pozostałe przelewy. W parametrach modułu można określić, czy przelewy może modyfikować dowolny operator, czy tylko operator, który utworzył/zmienił dany przelew
Sekretariat
 • Poczta elektroniczna – Odpisywanie/Przekazywanie – dodano pieczątkę źródłowej wiadomości przed cytowanym tekstem (nadawca, data i czas, adresat, temat).
 • Poczta elektroniczna – Odbieranie wiadomości – konwersja kodowania znaków – dodano automatyczną konwersję metatagów określających kodowanie znaków, aby poprawić wyświetlanie wiadomości w oknie przeglądarki.
 • Poczta pracownika – Potwierdzanie odbioru – funkcja przebudowana i uszczelniona.
 • Poczta elektroniczna – przegląd – dodano przycisk [Powiązane] – wyświetla wszystkie odpowiedzi i przekazania wybranej wiadomości.
 • Poczta elektroniczna – lista nadawcza – dodawanie adresów email z nieruchomości/obiektu – dodano filtrowanie pobieranych adresów email wg zadanych kryteriów oraz raport po imporcie adresów.
Środki Trwałe
 • Przegląd środków wg wybranego kryterium – poprawione formatowanie pól.
 • Wydruk kartoteki środka trwałego – dodano drukowanie daty umorzenia, likwidacji, miejsca przechowywania oraz osoby odpowiedzialnej. Dodano też podsumowanie wspólne wszystkich kont.
Windykacje
 • Edycja sprawy windykacyjnej – przebudowany cały wątek edycji sprawy – okno sprawy zoptymalizowane, poprawiona obsługa pozycji finansowych, nowy system zawierania ugód z rozkładaniem zaległości na raty i rozliczaniem rat w rozrachunkach.