Wersja 13.08.07.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 13.08.07.0

Opublikowano 07 Sie 2013

Najnowsze zmiany w systemie ADA z dnia 2013.08.07 przynoszą przede wszystkim zwiększoną funkcjonalność modułów poprzez dodanie nowych funkcji i parametrów lub udostępnienie tych funkcji, które wcześniej były niedostępne dla użytkowników. Wprowadzono poprawki graficzne i zmiany w wydrukach zgodnie z oczekiwaniami klientów. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zmian.

Ogólne
 • W funkcjach systemowych (dla zaawansowanych użytkowników) ZNIER() ZOb() dodano nowe parametry. Parametr „ZUZW” – zwraca sumę zużyć wody zimnej na podstawie liczników indywidualnych w lokach. „ZUCW” – zwraca sumę zużyć ciepłej wody.
 • Dodano nową funkcję RDZ(par:id_zas, par:data) ustala rodzaj działalności na podstawie typu zasobu lub danej zasobu, którą można zdefiniować w parametrach programu (Nadzorca->Narzedzia->Parametry->Wspólne->Identyfikator danej zasoby do określenia rodzaju działalności). Wartość „ 0” – rodzaj działalności zostanie określony na podstawie typu zasobu. Ta forma nie pozwala na zmiany RDZ w czasie, określenie identyfikatora danej zasobu i prowadzenie ewidencji w każdym zasobie oddzielnie poszerza możliwości w tym zakresie.
Czynsze
 • W mechanizmie naliczeń dodano obsługę funkcji GetIni() – odczytującej wartości z zdefiniowanego pliku *.INI
 • We wzorach czynszowych udostępniono dostęp do zmiennej globalnej PATH_ADA, do wykorzystania np. przy odczycie danych z pliku *.INI
 • W pismach czynszowych udostępniono funkcję GetIni() i zmienną globalną PATH_ADA
 • W przeglądzie kart czynszowych w zakładce dokumenty dodano informację wizualna dotyczącą rozrachunków ( K, R) informującą o tym czy dany dokument utworzył rozrachunek [R], czy jest zapłatą i jest traktowany jako dokument kasowy [K]
 • Rozliczenia roczne zostały rozbudowane o nową możliwość ustalania podatku VAT. Istnieje możliwość zdefiniowania VAT w rozliczeniu rocznym lub ustalenie podatku przy przesyłaniu do programu czynsze, traktując rozliczenia roczne jako netto lub brutto.
 • W generator raportów w sekcji karty czynszowe i zasoby dodano dostęp do funkcji RDZ()
 • W funkcjach administratora dodano możliwość kopiowania wielu paczek czynszowych do zbiorów tymczasowych.
FK
 • W funkcji przeliczającej wartość rozrachunku zastosowano mechanizm zapamiętywania stanu tabel.
 • Dodano możliwość definiowania schematów księgowych pobierających dane z modułu zgłoszenia do modułu FK. W funkcji edycji podstawowego schematu księgowego należy w polu grupa wybrać „ZGŁOSZENIA”
 • W funkcji importującej dane z modułu zgłoszenia do Fk dodano parametr umożliwiający import do istniejącego dokumentu. Nowa funkcjonalność dostępna jest w przeglądzie dokumentów Fk -> przycisk INNE -> Dekretacja zgłoszeń do istniejącego dokumentu.
 • W wykazie rozrachunków dodano możliwość filtrowania wg konta księgowego.
 • W funkcji do kontroli kręgu kosztowego wprowadzono zmiany wizualne, polegające na powiększeniu czcionki i dodaniu podsumować.
 • W schematach księgowych dodano dostęp do funkcji RDZ()
Kasa
 • W mechanizmie importującym wyciągi bankowe w formacie ELIXIR dodano obsługę pola typ operacji „222” oznaczającego wypłatę z konta.
 • W konfiguracji importu wyciągów bankowych dodano możliwość określenia domyślnej operacji finansowej.
Media
 • W wydruku rozliczenia dodano wydruk numeru PESEL/NIP dla osób fizycznych.
Meldunki
 • W generatorze wydruków w sekcji w sekcji obiekty i zasoby udostępniono funkcję słownie().
Wkłady
 • W przeglądzie dokumentów dodano nowy wydruk dokumentów z podziałem na wpłaty i wypłaty z uwzględnieniem wartości brutto i VAT.
 • Karty wkładów obsługujące harmonogram inwestycyjny wzbogacono o możliwość wprowadzenia znacznika informującego o pracach dodatkowych.
 • W wydruku harmonogramu dodano znacznik „P.D.” informujący o pracach dodatkowych, oraz wprowadzono podsumowanie wartościowe prac dodatkowych.
 • Wydruki inwestycje podzielono wszystkie wydruki na dwie grupy, umożliwiające określanie zakresów przetwarzanych danych. Wprowadzono grupę wydruków obsługujących zakres danych określanych na podstawie wybranych obiektów, poprzednie wydruki przeniesiono do grupy „wg numeru członkowskiego”
 • Dodano mechanizm tworzenia i drukowania pism, w wątku kontrahenta, zasobów i obiektów. Funkcja dostępna jest w menu Wkłady->wydruki->pisma.