Wersja 13.03.18.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 13.03.18.0

Opublikowano 18 Mar 2013

W dniu 2013.03.18 wyszło następne uaktualnienie systemu ADA. Przegląd komunikatów, zmiana metody importu wyciągów bankowych i zmiany w module czynsze – to tylko niektóre nowości z jakimi będą mieli przyjemność pracować nasi klienci.

Ogólne
 • Adresy korespondencyjne – dodano podział na zakładki kontrahenta i karty czynszowej.
 • Wydruk listy nadawczej – dodano pomijanie okna podglądu przed drukowaniem, dodano wybór kart czynszowych zamiast obiektów.
 • UniFak – drukowanie adresów – dodano automatyczne dopasowywanie wielkości czcionki do drukowanej treści. AdaWeb
 • Dodano przegląd komunikatów. Edycja komunikatów jest dostępna w module Nadzorca w menu Narzędzia.
Czynsze
 • Dokumenty – księgowanie – rozrachunki/dok.kasy PK – ujednolicono reguły generowania rozrachunków lub dokumentów kasy PK eliminując luki w regułach.
 • Wydruk zaległości na klatki – dodano ukrywanie kolumny koszty w przypadku opcji „tylko zaległość”.
 • Karty czynszowe – formularz – konta – Liczba miesięcy zaległości – dodano przycisk z lupą do wyświetlania szczegółów ustalenia LMZ.
 • Funkcja Czynsze:LMZ – poprawki usterek związanych z typami dokumentów, kontami i BO.
 • Dokumenty – przegląd – lista dokumentów – dodano kolumny informujące o istnieniu powiązanego rozrachunku/dok.kasy PK oraz odpowiednio symbol/typ i numer tego dokumentu.
Ewidencja nieruchomości
 • Dodano deklarację DN-1 – definicje, wzory, naliczanie do paczek, drukowanie deklaracji miesięcznych.
FK
 • Rozrachunki – noty – paczki not – dodano blokadę dopisywania do w pełni zatwierdzonej paczki. Drukowanie not – dodano opcję sortowania wg kodu zasobu lub nazwy kth. Dodano możliwość anulowania not odsetkowych.
 • Deklaracja VAT-7(13) – dokończono wdrażanie deklaracji VAT-7(13) w pozostałych elementach modułu.
Kasa
 • Import wyciągów bankowych – zmiana metody importu polegająca na najpierw wczytaniu pliku, następnie określeniu administracji i banków, automatyczne dzielenie na administracje, automatyczne wyszukiwanie admg i banków na podstawie IBAN w wyciągu, uproszczone dzielenie dokumentu na pozycje, dodane automatyczne rozdzielanie na rozrachunku lub konta czynszowe przed przejściem do edycji ręcznej wyciągu, w edycji ręcznej dodane alerty na wybrane konta czynszowe oraz zamknięte karty, uniezależnienie karty czynszowej od operacji kasowej.
Windykacje
 • Pozwy – wydruk – poprawki błędów i literówek.