Wersja 13.01.16.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 13.01.16.0

Opublikowano 16 Sty 2013

Nowa wersja systemu ADA wydana została w 2013.01.16 i jak to zwykle z uaktualnieniem bywa – doszły nowe funkcjonalności, a także poprawki estetyczne. Użytkowników korzystających z modułu Kasa z pewnością ucieszy przyspieszenie przeglądu nierozliczonych wg kontrahentów. Spore zmiany wystąpiły w Czynszach.

Czynsze
 • Okna edycji i przeglądu kart czynszowych i danych powiązanych – poprawki estetyczne i ergonomiczne.
 • Wydruki zaległości i nadpłat – poprawione drukowanie konta i grupowanie wg konta.
 • Parametry modułu Czynsze – dodano Rozrachunki / Automatyczne rozliczanie podczas księgowania. Gdy włączony, podczas księgowania wpłat w czynszach na konta powiązane z rozrachunkami od razu następuje rozdzielanie wpłat na istniejące rozrachunki.
 • Wydruki – Windykacje – Obiekty z podziałem na klatki – dodano drukowanie kosztów.
 • Dokumenty – Noty odsetkowe – dodano generowanie, przegląd i wydruk not odsetkowych na bazie rozrachunków.
 • Dokumenty – Potwierdzenie salda – dodano wydruk potwierdzenia salda wg dokumentów i kont czynszowych.
 • Wydruk faktur – zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis „Faktura VAT” zmieniono na „Faktura”.
 • Dokumenty – księgowanie – dodano informacje o dodanych lub usuniętych rozrachunkach i dokumentach kasowych. Na przeglądzie dokumentów dodano informację o liczbie dokumentów kasowych powiązanych z paczką.
Faktury
 • Wydruk faktur – zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis „Faktura VAT” zmieniono na „Faktura”.
FK
 • Rozrachunki – dodano generowanie, przegląd i wydruk not odsetkowych na bazie rozrachunków.
 • Rozrachunki – przeglądy – dodano kolumnę % pokazującą, że naliczono odsetki lub że rozrachunek ma wyłączone liczenie odsetek.
 • Wydruk faktur – zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis „Faktura VAT” zmieniono na „Faktura”.
 • Deklaracje VAT-7 – dodano deklarację VAT-7 w wersji 13 obowiązującej od 1 stycznia 2013.
Kasa
 • Przegląd nierozliczonych – przyspieszono przegląd wg kontrahentów.
Sekretariat
 • Poczta – dodano pole Typ przesyłki. Wykaz i lista nadawcza – dodano możliwość filtrowania wg typu przesyłki.
Windykacje
 • Wydruk analizy konta sprawy – historia – ugodę oraz wstrzymanie sprawy dodano jako zdarzenia.