Wersja 12.09.20.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 12.09.20.0

Opublikowano 20 Wrz 2012

Dnia 2012.09.20 wyszła kolejna aktualizacja systemu ADA. Ulepszony przegląd dokumentów w module Magazyn, liczne modyfikacje wydruków, a także zmiany w kartach czynszowych – to tylko wybrane aspekty przebudowy naszego systemu.

Ogólne
 • UniFak – dodano automatyczne zwężanie faktury w pionie z zachowaniem pozycji i marginesów pola adresu korespondencyjnego.
 • UniDruk / UniEksport – poprawione wymiarowanie wydruku poziomego.
Czynsze
 • Dokumenty lokalne – Księgowanie seryjne – poprawione zabezpieczenia uprawnień i statusu miesiąca.
 • Karta czynszowa – Rozrachunki – dodano podział należności na wymagalne i niewymagalne na wybraną datę; Inne – dodano podgląd meldunków na danym zasobie.
 • Pisma – makra do adresu korespondencyjnego – warunek pobierania adresu z zasobu (na brak ulicy) wzbogacono o warunek na brak miasta; ujednolicono makra do adresu korespondencyjnego.
 • Księgowanie dokumentów – dodano automatyczne dekretowanie do FK uaktywniane w parametrach.
 • Wydruki dokumentów – dotychczasowe pobieranie aktualnej nazwy kontrahenta zamieniono na pobieranie nazwy aktualnej w momencie wystawiania danego dokumentu.
 • Dane kart – dodano funkcję aktualizacji liczby osób na podstawie danych modułu Meldunki.
 • Wydruki – Zestawienia – Podstawowe – poprawiony wydruk analityczny (usterka powodowała nie wyświetlanie wszystkich kont karty).
FK
 • Przegląd rozrachunków wg kth – dodano podział należności wymagalne i nie wymagalne.
 • Plan kont – Stan konta – Wydruk – dodano nagłówek i stopkę oraz informację o administracji.
 • Budżet – dodano opcję definicji pozycji budżetu za pomocą wyrażenia zaawansowanego.
Kasa
 • Import wyciągów – poprawiono generowanie opisu przy imporcie do dokumentów lokalnych w module Czynsze.
 • Pozycje nierozliczone – poprawiono rozliczanie pozycji.
Magazyn
 • Przegląd dokumentów – poprawiono wyświetlanie kth.
Media
 • Wydruk faktury – dodano możliwość nie drukowania podpisu osoby upoważnionej do wystawienia faktury, dodano czyszczenie cache przed drukowaniem.
Środki Trwałe
 • Wydruk spisu z natury – poszerzono maksymalną liczbę drukowanych numerów stron.
Windykacje
 • Nowi dłużnicy – poprawiona lista kont, dodatkowe zabezpieczenia listy kont, dodano wydruk wyników wyszukiwania dłużników, dodano opcję łączenia filtrów domyślnych spójnikami i/lub, dodano opcję automatycznego wystawiania wezwań do zapłaty do wygenerowanych spraw.
 • Wydruk analizy sprawy – dodano informacje: adres zasobu, kod zasobu, numer karty czynszowej, typ lokalu, status lokalu, numer członkowski oraz kolumna wn-ma w pozycjach finansowych sprawy.
 • Przegląd korespondencji – uaktywniono generowanie pism.
 • Wykaz wezwań do zapłaty – do filtrów dodano zakres zasobów, podpisane/nie podpisane/zwroty, pomijaj nieczynne admg, sorting.
 • Analiza wpłat – poprawiono estetykę, wyświetlanie opisów kont do wyboru, układ i czcionkę pl, konta, etapy – dodano zaznacz/odznacz wszystkie, poprawiono układ na pozostałych zakładkach, poprawiono wyświetlanie
 • postępu wczytywania, zweryfikowano poprawność działania okna (testy), optymalizacja prędkości wczytywania – odświeżanie ekranu.
 • Sprawa – Ugoda – Raty – dodano wpłaty do rat.
Wkłady
 • Inwestycje – przegląd obiektów – dodano sortowanie wg ulicy oraz wyszukiwanie wg ulicy i wg kodu.
Zgłoszenia
 • Pole „źródło finansowania” poszerzono z 20 do 255 znaków.
 • Wydruk kart pracy obiektów –przebudowano okno, dodano sekcję Grupowanie (obiekty, źródła finansowania), sformatowano kod generujący dane, dodano sortowanie wg wyboru w grupowaniu i wypełnianie pól sort1,2,3, dodano haczyk „każda grupa od nowej strony”, dodano generowanie nagłówka grupy wg wyboru sortingu/grupowania, dodano warunkowanie łamania strony haczykiem „każda grupa od nowej strony”, poprawiono pl czcionkę, informację o budynku, źródle finansowania i liczbie godzin dodano do kolumny OPIS.