Wersja 12.08.03.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 12.08.03.0

Opublikowano 03 Sie 2012

Zmiany w wersji systemu ADA z dnia 3 sierpnia 2012 przynoszą przede wszystkim automatyczne tworzenie rozrachunków przy księgowaniu naliczeń w module Czynsze. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w powiązanych modułach FK i Kasa. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zmian.

Czynsze
  • Rozbudowano obsługę rozrachunków z poziomu modułu Czynsze. Nowa wersja pozwala automatycznie tworzyć rozrachunki przy księgowaniu naliczeń oraz rozliczać wpłaty w rozrachunkach przy księgowaniu wpłat. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji „Czynsze-Rozrachunki.pdf”.
  • Księgowanie seryjne – dodano filtr wg typów paczek.
  • Dokumenty lokalne – Elixir – poprawiono zapamiętywanie ustawień autorozmieszczania.
  • Wydruki / Zestawienia / Podstawowe – przebudowano wydruk, poprawiono sumowania.
  • Wydruki / Zestawienia / Stany wszystkich kont – poprawiono filtr wg liczby miesięcy zaległości.
FK
  • Zmiany związane z wprowadzeniem rozrachunków w Czynszach.
Kasa
  • Zmiany związane z wprowadzeniem rozrachunków w Czynszach.
  • Import wyciągów bankowych – dodano automatyczne wykrywanie powiązań do istniejących dokumentów (rozrachunków) należności. Wykrywane typy odwołań: TYP-NUMER, TYP-NUMER/ROK, [MC-mm-rrrr], [MC-rrrr-mm], mm.rrrr, rrrr.mm, miesiąc rrrr, miesiąc (rok z daty w wyciągu).
Media
  • Przegląd liczników w zasobach – poprawiono wyświetlanie nieczynności zasobów.
  • Funkcja CzyJestOdczyt(Typ) – rozbudowano o parametry DATAOD i DATADO. DATAOD zastępuje niejawnie przekazaną datę końcową rozliczenia. DATAOD pozwala rozszerzyć okres sprawdzania odczytu. Domyślnie odczyt sprawdzany jest tylko na dzień określony datą końcową.