Wersja 12.07.04.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 12.07.04.0

Opublikowano 04 Lip 2012

Najnowsze zmiany w systemie ADA z dnia 4.07.2012 przynoszą przede wszystkim optymalizacje pod kątem szybkości wykonywania analiz i naliczania czynszu. Poprawiono także liczne wydruki oraz dodane dodatkowe zabezpieczenia w module Kasa. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zmian.

Ogólne
 • Usunięto usterkę zapisu parametru filtrowania danych wg wybranej administracji.
 • Optymalizacje prędkości pracy z bazą danych oraz pamięcią podręczną systemu.
 • Słownik kontrahentów – poprawiono wydruk wykazu kontrahentów, dodano opcję przerwania generowania wydruku.
 • Dodano nowy mechanizm drukowania (drukarka/PDF)/eksportu (txt, csv, xml) danych tabelarycznych. Mechanizm będzie sukcesywnie wprowadzany w kolejnych przeglądach systemu. Aktualnie mechanizm funkcjonuje w słowniku administracji, kontrahentów, kart czynszowych oraz na listach dokumentów, naliczeń i kont w formularzu karty czynszowej.
 • Pisma – Drukowanie – dodano opcje zapisz jako HTML, TXT, PDF, XML.
 • Kontrahenci – edycja – kategorie kontrahentów dodano do edycji w formie zakładki.
 • Pliki *.INI systemu – przeniesiono do folderu użytkownika appdata/roaming.
 • Administracje – edycja – dodano pole „skrót” – skrócona nazwa administracji.
 • Parametry – Wspólne – Prefiks tytułu aplikacji – umożliwiono wstawianie prefiksu w formie wyrażenia. Opis i przykłady umieszczono w opisie parametru. Domyślnie w prefiks wstawiany jest skrót nazwy administracji.
Czynsze
 • Wirtualne rozrachunki – dodano pomijanie nieczynnych kont, analiza karty – przebudowano podsumowanie danych analizy pojedynczej karty, dodano podgląd zaznaczonego dokumentu, ustawienia domyślne – wybrane konta – domyślnie wybrane jest konto podstawowe karty wraz z odpowiednim kontem odsetkowym, odsetki – opis naliczonych odsetek skrócono do postaci „Odsetki od SYMBOL/ROK z DATA (PACZKA)”, optymalizacje pod kątem prędkości wykonywania analiz, poprawiono wydruki.
 • Karty czynszowe – edycja – dodano możliwość numerycznego wprowadzania odbiorcy faktury, poprawiono odświeżanie stawek/danych w zależności od roku/miesiąca.
 • Rozliczenia CO – prognozy – dodano obsługę pola „mnożnik”.
 • Wydruki naliczeń – poprawiono drukowanie kwot większych lub równych 1000zł.
 • Wydruki – Windykacje – Zaległości wg obiektów/klatek – poprawiona polska czcionka, poprawiona estetyka, dodany haczyk „Licz tylko zadany zakres obiektów” służący do wyłączania liczenia zadłużenia wszystkich budynków. Wtedy wszystkie budynki oznaczają wszystkie wybrane w zadanym zakresie.
 • Naliczanie czynszu – odchudzono i przyspieszono naliczanie czynszu.
 • Dokumenty – dodano w menu dostęp do operacji nierozliczonych z modułu kasowego.
DCM
 • Analiza miesięczna migracji – optymalizacje prędkości działania.
FK
 • Wydruki – Zestawienie rejestru sprzedaży/zakupów – poprawiono drukowanie kolumny Lp.
 • Rozrachunki – dodano w menu dostęp do operacji nierozliczonych z modułu kasowego.
Kasa
 • Raporty kasowe – dodano dodatkowe zabezpieczenie przed niezgodnością typu dokumentu i strony dokumentu.
 • Import wyciągów bankowych – dodano „import” z czynszów – dodatki mieszkaniowe i wpłaty czynszowe.
 • Przegląd pozycji nierozliczonych – zmieniono uprawnienie do funkcji na „KASA_NIEROZLICZ”.
Media
 • Słownik węzłów – usunięto usterkę filtrowania przeglądu.
 • Wydruk faktur / rozliczeń – rozbudowano opcje wydruku o konfigurowalność tytułów pól Sprzedawcy, Nabywcy, Adresu kth i Stan finansowy na dzień, pola Sprzedawca i Nabywca poszerzono z 63 do 255 znaków; jeżeli kontrahent nie ma określonego adresu korespondencyjnego, a jest ustawiony parametr adresu ewaluowanego, to w adresie korespondencyjnym drukowany jest ten sam adres, co w adresie nabywcy.