Wersja 12.04.10.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 12.04.10.0

Opublikowano 10 Kwi 2012

W dniu 10 kwietnia 2012 ukazała się nowa wersja systemu ADA. Dodano możliwość automatycznego przypisywania wpłaty bankowej do wybranego konta czynszowego (SWRK). W module Kasa udostępniono nowe obsługiwane formaty w imporcie wyciagów bankowych. Rozbudowano o nowe funkcjonalności moduły Windykacje, FK. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zmian.

Ogólne
 • UniFak – poprawione drukowanie Lp. w fakturach korygujących.
 • Administracje – dodano możliwość zmiany tła aplikacji w zależności od wybranej administracji.
 • Dodano możliwość wstawienia przedrostka w tytule aplikacji (parametry globalne).
 • Kontrahenci – formularz edycji – dodano kategorie kontrahentów.
Czynsze
 • Słownik kont czynszowych – dodano identyfikator konta SWRK do automatycznego przypisywania wpłaty bankowej do wybranego konta czynszowego.
 • Dokumenty lokalne – dodano seryjne księgowanie paczek lokalnych.
 • Wirtualne rozrachunki – wybór kont: konta powiązane z kontami odsetkowymi, wydruki – dodano kolumnę „zapłata odsetek”, dodano automatyczne rozpoznawanie numerów faktur z przyrostkiem „/RRRR”.
 • Karty czynszowe – dodatki mieszkaniowe – dodano możliwość bezpośredniej edycji dodatków.
 • Karty czynszowe – formularz – dodano [Czynsz bieżący].
 • Naliczanie czynszu – rozbudowano filtrowanie kart o wielokrotny wybór typów zasobów lub typów kart.
Faktury
 • Wydruk faktury – zbiorczo wg nazwy – dodano automatyczne grupowanie wg ilości, gdy występują różne ceny i równe ilości.
FK
 • Wydruk faktury – dodano drukowanie dodatkowych odbiorców, adres korespondencyjny pobierany jest z nabywcy.
 • Schematy dekretowania rejestrów VAT – rozbudowano schematy o pozycje 100% odliczane, struktura, odliczany i nieodliczany we wszystkich wariantach.
 • Parametry modułu – faktury – dodano parametr określający domyślny typ dokumentu wybierany przy dopisywaniu faktury: automatyczny lub ostatnio wybrany.
Kasa
 • Import wyciągów bankowych – dodano format TransCollect (BPH), XML (PBS eFirma), dodano obsługę identyfikatora SWRK konta czynszowego (pole wiodące przed numerem karty czynszowej/kontrahenta), dodano dzielenie paczek wg admg w zapisie do dokumentów lokalnych operatora.
 • Zamykanie raportu kasowego – podpowiadana data zamknięcia – zmieniono na datę otwarcia raportu.
 • Raporty kasowe – dopisywanie pozycji dokumentu – słownik kart i kont czynszowych – poprawiono czytelność i wygodę pracy ze słownikiem.
 • Typy dokumentów kasowych – uniezależniono od administracji i roku.
Media
 • Przegląd liczników indywidualnych – poprawiono interpretację metody odczytu licznika.
Windykacje
 • Edycja sprawy – poprawione wypełnianie automatyczne pól, usterka powodowała wadliwe wiązanie wpłaty z kosztem, dodano pola „sygnatura ugody” oraz „data wstrzymania sprawy”, pozycje finansowe sprawy – dodano możliwość wiązania z kontrahentem, dodano pole do wyboru kancelarii prawnej prowadzącej sprawę.
 • Usuwanie sprawy – umożliwiono usuwanie sprawy w przypadku, gdy sprawa nie zawiera innych powiązań, niż tylko pozew.
 • Wyszukiwanie dłużników – dodano możliwość wyszukiwania również spośród kontrahentów posiadających już sprawę, dodano wybór kont do ustalania salda (podstawowe i odsetkowe), dodano dwa tryby wyliczania salda – księgowe i wymagalne.
Zgłoszenia
 • Zlecenia – przegląd – rozbudowano możliwości filtrowania listy zleceń.