Wersja 12.01.24.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 12.01.24.0

Opublikowano 24 Sty 2012

Dnia 24 stycznia 2012 wyszła kolejna aktualizacja systemu ADA. Analiza zerowych zużyć w Mediach, poprawki w wydrukach faktur, rozbudowano generator not oraz wprowadzono liczne poprawki estetyki i drobnych usterek.

Ogólne
  • Słownik stawek VAT – rozbudowano pole dot. struktury – dodano opcję „nie dotyczy”. Opcja powoduje pomijanie dokumentów z daną stawką podczas wyliczania struktury.
  • Wydruk faktury (Czynsze, Faktury, FK) – dodano drukowanie numeru PESEL na fakturach dla kontrahentów będących osobami fizycznymi. W przypadku braku numeru PESEL drukowany jest jak dotychczas NIP.
  • Liczne drobne korekty usterek i estetyki.
Czynsze
  • Wirtualne rozrachunki – Generator Not – rozbudowano opis generowanych dokumentów o treść „KwotaWN x STOPA % x LICZBADNI dni”, rozbudowano filtrowanie dokumentów datami.
Faktury
  • Wydruk zestawienia – dodano podsumowywanie wg administracji.
Kasa
  • Raporty kasowe – wprowadzanie dokumentów – wprowadzanie pozycji – wybór karty czynszowej i konta – aktualnie podpowiada wg słownika kont czynszowych: na pierwszych miejscach konta z bieżącego roku, następnie konta ze starszych lat (w razie braku kont w bieżącym roku) i na koniec konta nie istniejące dla danej karty czynszowej (z wyróżnieniem konta wpisanego na karcie – na pierwszym miejscu).
Media
  • Analiza odczytów liczników – dodano analizę zerowych zużyć.
  • Rozliczanie – zwiększono precyzję podczas obliczeń wewnętrznych – naprawia to kłopot powstający przy większej liczbie międzyodczytów polegający na błędach zaokrąglenia rzędu 0,0001.
Zgłoszenia
  • Zlecenia – rozbudowano wątek zleceń o nowe pola opisowe oraz możliwość wydruku.