Wersja 11.04.11.1 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 11.04.11.1

Opublikowano 11 Kwi 2011

Nowa wersja systemu ADA wydana została w 11 kwietnia 2011 i jak to zwykle z uaktualnieniem bywa – doszły nowe funkcjonalności, a także optymalizacje działania aplikacji.

Ogólne
  • Optymalizacje związane z prędkością pracy aplikacji.
Czynsze
  • Pisma – funkcja SCZ2 – parametr par:Suma – dodano opcję ’23’ – formatowana wartość bezwzględna kwoty z przedrostkiem nadpłata/niedopłata.
  • Analiza konta – dodano drukowanie w nagłówku statusu lokalu i typu zasobu.
Faktury
  • Przeglądy – dodano przegląd faktur wg kontrahentów.
FK
  • Rozrachunki – Wykaz rozrachunków – dodano opcję drukowania stanu rozrachunków na wybraną datę.
  • Deklaracje VAT-7 – poprawiono usterki związane z pobieraniem kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji.
Media
  • Rozliczanie – wzory indywidualne – funkcja IloscRozlZasob – poprawiona usterka powodująca zmianę składnika rozliczeniowego podczas rozliczania strat.
Windykacje
  • Wydruki – wykaz wpłat – rozszerzono o możliwość drukowania spraw zamkniętych.
Zgłoszenia
  • Zgłoszenia – wydruk zgłoszeń – dodano opcję filtrowania zaawansowanego, przebudowano strukturę wydruku i rozszerzono o rejestr i numer rejestru.