Wersja 11.02.18.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 11.02.18.0

Opublikowano 18 Lut 2011

Najnowsze zmiany w systemie ADA z dnia 18 lutego 2011 przynoszą przede wszystkim zwiększoną funkcjonalność modułów i dalsze optymalizacje pracy aplikacji. Wprowadzono poprawki w imporcie danych z modułów Czynsze i Faktury. Dodano najnowszą wersję deklaracji VAT-7. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zmian.

Ogólne
 • Tekstowe pola opisowe przeniesiono z poszczególnych tabel systemu do wspólnej tabeli tekstowej celem odciążenia sieci i efektywniejszego wykorzystania zasobów systemu.
 • Z uwagi na konstrukcję bazy danych aktualizacja przeprowadzana jest dwuetapowo.
 • Uruchomienie aktualizacji następuje poprzez wykonanie programu setup.exe.
Czynsze
 • Dokumenty – Wydruk rejestru sprzedaży – poprawiono kolejność drukowanych dokumentów.
Faktury
 • Faktury pro forma – do opcji realizacji faktury pro forma dodano możliwość ustawiania daty dokumentu i tym samym realizowanie faktury w innym miesiącu, niż miesiąc utworzenia pierwowzoru.
 • Zreorganizowano pasek narzędzi aplikacji.
 • Dodano faktury zakupowe.
FK
 • Rejestry – faktury pro forma – do opcji realizacji faktury pro forma dodano możliwość ustawiania daty dokumentu i tym samym realizowanie faktury w innym miesiącu, niż miesiąc utworzenia pierwowzoru.
 • Schematy księgowania – przebudowano mechanizm kopiujący schematy.
 • Rejestry – Import faktur – uwspólniono import z Czynszów i Indywidualnie z Faktur. Dodano możliwość wywoływania schematów dekretowania rejestrów VAT. Import z Faktur pozwala na wczytywanie faktur sprzedaży i zakupu.
 • Rejestry – rejestr sprzedaży, zakupów oraz faktury – dodano możliwość dopisywania dekretu pomocniczego do nagłówka dokumentu.
 • Rejestry – deklaracje VAT-7 – zaktualizowano deklarację do najnowszej wersji udostępnionej przez ministerstwo.
Kasa
 • Raporty/wyciągi – edycja dokumentu – edycja pozycji – wybór karty czynszowej – sortowanie kart kontrahenta ustawiono wg aktywności, typu i numeru karty.