Wersja 11.01.12.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 11.01.12.0

Opublikowano 12 Sty 2011

Najnowsze zmiany w systemie ADA z dnia 12 stycznia 2011 przynoszą przede wszystkim optymalizację czasu pracy oraz poprawienie czytelności komunikatów w czasie aktualizacji. Dodano także liczne poprawki i funkcjonalności w wydrukach faktur. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zmian.

Ogólne
 • Automatyczne aktualizacje tabel systemu – optymalizacja czasu pracy oraz poprawienie czytelności komunikatów w czasie aktualizacji.
 • Poprawiono mechanizm cache (stabilność i efektywność). Nowy mechanizm obejmuje m.in. dostęp do danych obiektów, zasobów, kontrahentów, danych, stawek VAT etc. podczas naliczania czynszu oraz rozliczeń medialnych.
 • Ujednolicono mechanizm określania formy płatności, dodano formę płatności „barter”.
Czynsze
 • Przegląd / Karty czynszowe / Okno karty czynszowej / Stawki/dane – zmiana metody wyświetlania danych: wartość zerowa w przypadku istnienia stawki o wartości zerowej; w przypadku braku wartości pusty ciąg znaków.
 • Wydruki / Windykacje / wydruk nr 5 – optymalizacja efektywności wydruku.
 • Przegląd dokumentów – lista paczek: dodano wyświetlanie typu paczki.
Faktury
 • Faktury proforma – w typach rejestrów dodano pole „typ proforma” określające z rejestr źródłowy dla realizowanych faktur proforma (analogicznie jak typ korekty). Usprawniono realizowanie faktur proforma.
 • Wydruk faktur – dodano drukowanie odbiorcy faktury, poprawiono formatowanie kodu pocztowego nabywcy.
FK
 • Rejestry / Wydruk rejestru zakupów – zmieniono dane w podsumowaniu wg struktury – sumowane są tylko pozycje strukturalne (pomijane nie odliczane oraz odliczane 100%).
 • Faktury proforma – w typach rejestrów dodano pole „typ proforma” określające z rejestr źródłowy dla realizowanych faktur proforma (analogicznie jak typ korekty). Usprawniono realizowanie faktur proforma.
Kasa
 • Słowniki / Typy dokumentów – poprawiono usterki procedury.
Media
 • Rozliczanie mediów – poprawiono usterkę funkcjonalności „płaci ostatni”, dodano automatyczne ograniczanie początku okresu rozliczeniowego datą wdrożenia modułu określaną w parametrach.
 • Liczniki indywidualne – poprawiono obsługę pola „Początkowe”.
 • Wydruk faktur medialnych – dodano możliwość zmiany domyślnego tekstu wprowadzającego tabelę odczytów liczników.
Magazyn
 • Inwentaryzacja – poprawiono usterki mechanizmu generującego pozycje inwentaryzacji.
Windykacje
 • Wydruki / Pisma, Generator raportów – dodano makro (WNMakro_Sprawa_AdresKth ) / funkcję (WNS_AdresKth) – zwraca adres pierwszej osoby na liście osób w sprawie windykacyjnej.
Wkłady
 • Wydruki / Analiza konta – poprawiono usterki wydruku analizy konta.