Usługi wdrożeniowe - Zakład Informatyki Stosowanej

Przy wykorzystaniu różnych platform sprzętu komputerowego pracującego w sieciach LAN i WAN, firma nasza nastawiona jest na kompleksową informatyzację podmiotów gospodarczych i instytucji; począwszy od analizy potrzeb użytkownika, poprzez dobór technicznych środków informatyki, oprogramowania narzędziowego i użytkowego, po jego wdrażanie i szkolenie użytkowników.

Oferta obejmuje:

  • analizę potrzeb informatycznych klienta;
  • konsulting informatyczny;
  • zaawansowane projekty informatyczne;
  • dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego;
  • organizacja środowiska informatycznego klienta;
  • usługi wdrożeniowe informatycznych systemów wspomagających zarządzanie;
  • tworzenie oprogramowania;
  • realizacja projektów sieciowych;
  • stała opieka w zakresie serwisu aplikacyjnego i technicznego;
  • opracowywanie i wdrożenie rozwiązań e-businessowych dla przedsiębiorstw.