Instrukcje ADA - Zakład Informatyki Stosowanej

FK - EDeklaracje

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Sekretariat

Instrukcja korzystania z modułu Sekretariat systemu ADA. Zawiera podstawowe informacje o funkcjach realizowanych przez moduł.

Czynsze

Dokument zawiera opis funkcjonalności jednego z podstawowych modułów systemu ADA - Czynsze. Instrukcja opisuje takie funkcjonalności jak naliczanie czynszu, liczenie zaległości, przygotowywanie pism dla mieszkańców itd.

Wysyłka pliku JPK

Dokument dotyczy sposobu postępowania przy generowaniu plików JPK za pomocą funkcji systemu ADA oraz procedurę wysłania wygenerowanych plików na bramkę Ministerstwa Finansów.

FK

Opis modułu finansowo-księgowego. W tej instrukcji znajdują się między innymi sposoby wprowadzania oraz księgowania dokumentów, otwierania roku księgowego, budowania planu kont.

Media

Dokument zawiera informacje o sposobie korzystania z jednego z ważniejszych modułów - MEDIA. Moduł ten służy rozliczaniu mieszkańców za np. zużytą wodę, czy gaz. W module możemy tworzyć wprowadzać liczniki, stany liczników, tworzyć na ich podstawie dokumenty oraz zestawienia oraz inne niezbędne rzeczy służące rozliczaniu mediów.

ADA info

Instrukcja obsługi modułu informowania kierownictwa. Moduł ten pozwala w łatwy sposób uzyskać takie informacje, jak dane finansowe mieszkańca, dane o lokalach i wiele innych danych przydatnych dla kierownictwa jednostki.

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Dokument opisuje działanie modułu DCM. Opisano w nim między innymi wprowadzanie kandydatów na członków, proces przyjmowania nowych członków i inne funkcje.

Kasa

Opis modułu KASA przeznaczonego do ewidencjonowania przepływu gotówki. W instrukcji opisano takie funkcjonalności jak wprowadzanie wyciągów bankowych, przegląd operacji nierozliczonych, defoniowanie występujących kas i rachunków bankowych i wiele innych.

Magazyn

Instrukcja opisuje korzystanie z modułu MAGAZYN. Moduł zezwala między innymi na tworzenie indeksów materiałowych, wystawianie dokumentów magazynowych, przeglądanie aktualnych stanów magazynowych.

Nadzorca

Moduł nadzorca jest modułem służącym zarządzaniu częścią administracyjną programu. Posiada on takie funkcjonalności jak dodawanie administracji, przegląd operatorów systemu oraz ich uprawnień, modyfikacja oraz dodawanie obiektów i zasobów oraz wiele innych funkcji.

Przedmioty Niskocenne

Dokument opisuje sposób działania modułu Przedmioty Niskocenne. Moduł ten pozwala na wprowdzanie do systemu przedmiotów niskocennych, ich ewidencję oraz tworzenie zestawień dokumentów PN.

Środki Trwałe

Informacja o sposobie korzystania z modułu Środki Trwałe. Program pozwala na wprowadzanie oraz ewidencjonowanie środków trwałych, amortyzację oraz umarzanie środków trwałych, a także wartości niemaretialnych i prawnych.

Windykacje

Opis modułu Windykacje wspomagającego zarządzanie i organizację danych o długach kontrahentów względem firmy. Pozwala generować różnego rodzaju analizy dłużników, a także ułatwia wykonanie pewnych czynności windykacyjnych takich jak np. generowanie wezwań do zapłaty, analizę wpłat dokonywanych przez dłużników, czy teżustalenie listy spraw do załatwienia w zakresie prowadzonych postępowań.

Wkłady

Instrukcja opisująca działanie modułu umożliwiającego automatyzację prac z zakresu księgowości i pozwalającego na uzyskiwanie na bieżąco pełnych informacji dotyczących działalności gospodarczych jednostki.

Zgłoszenia

Opis funkcjonalności modułu Zgłoszenia realizującego między innymi ewidencję wszelkiego rodzaju awarii, usterek, wniosków, skarg wpływających do spółdzielni lub zarządcy nieruchomości.