Płatnik - nowy system e-WUŚ od 01.01.2013 - Zakład Informatyki Stosowanej

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi eWUŚ. Dlatego też w bazie NFZ powinny być aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin. ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą więc skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (pracodawcy, przedsiębiorcy, itp.) powinni sprawdzić, czy do ZUS przekazane zostały poprawne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego oraz o członkach rodzin ubezpieczonych.

W celu weryfikacji danych należy zarejestrować się na portalu http://www.pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne.