Nowe formularze CIT-8 oraz CIT-8AB - Zakład Informatyki Stosowanej

Nowe formularze CIT-8 oraz CIT-8AB

Opublikowano 22 Mar 2021

Opublikowane 5 marca br. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (w Dzienniku Ustaw pod poz. 409) określa nowe wzory zeznań podatkowych: CIT-8(30) i CIT-8AB(30) oraz załączników: CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ, CIT/WZG i CIT/KW.


Modyfikacja dotyczy zmian związanych z pandemią oraz innych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o CIT, w efekcie której podatnicy chcący skorzystać z ryczałtu są zobowiązani do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w CIT.


Rozporządzenie ma zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia br.z wyjątkiem przypadków, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według wzoru określonego rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. pod poz. 2337 z 2020 r. oraz pod poz. 677. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia.


Formularze pdf dostępne pod adresem: 

https://www.podatki.gov.pl/cit/formularze-do-druku-cit/
Pliki xml dostępne pod adresem (aktualnie w wersji roboczej): https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it/struktury-dokumentow-xml