Moduł E-Sprawozdania - Zakład Informatyki Stosowanej

Moduł E-Sprawozdania

Opublikowano 18 lt. 2019

Moduł E-Sprawozdania już dostępny ?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości z dnia 01.10.2018 podmioty zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych mogą je dostarczyć wyłącznie drogą elektroniczną.
W związku z tym przygotowaliśmy moduł E-Sprawozdania, który umożliwi przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów czyli w formacie XML.
Program umożliwia składanie sprawozdań na wzorach dla jednostek gospodarczych: mikro, małych i dużych.
Nowe e-sprawozdania finansowe przesyłane do KAS bądź KRS w formacie xml muszą być dodatkowo opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisane profilem zaufanym ePUAP.
Wszystkich zainteresowanych nowym modułem e-Sprawozdań zapraszamy do kontaktu.